Woningsloop voor herontwikkeling centrum Panningen gevoelige kwestie in politiek

wo 8 mrt., 15:31 Algemeen
Afbeelding

De gemeenteraad van Peel en Maas twijfelt over de noodzaak van het slopen van zeven woningen voor de upgrade van het centrum van Panningen. Tijdens de commissievergadering van dinsdag 7 maart werden kritische vragen gesteld over het budget, de inbreng van de bewoners en andere opties die het slopen van de huizen zouden voorkomen.


Tijdens de vergadering bleek dat er nog veel onduidelijk heerst over de plannen. Er werden onder andere vraagtekens gezet bij de financiële onderbouwing van de herontwikkelingsplannen. Zowel PvdA/GroenLinks als VVD en Lokaal Peel en Maas vroegen zich af of 6 miljoen toereikend is. De WOZ-waardes van de zeven huizen die in de plannen gesloopt worden, liggen volgens Lokaal Peel en Maas al op 2,5 miljoen. De verwachting vanuit de politiek is dat de kostenberaming hoger uitvalt dan is gecommuniceerd. Volgens wethouder Rob Wanten is er met normbedragen gerekend. “Een goede kostenraming kan worden gemaakt na de besluitvorming”, stelden zij.

Communicatie

De herontwikkelingsplannen werden op het gebied van communicatie ook bekritiseerd. Eén van de bewoners gaf aan graag in de Tip-groep te hebben gezeten. Vanuit de politiek werd daardoor aan de wethouder gevraagd wie er dan wel in de Tip-groep zat en waarom ondernemers met belangen wel plaats mochten nemen. “Hoeveel moeite was het geweest om die mensen te laten aansluiten”, vond de VVD. Ook Lokaal Peel en Maas noemde de invulling van participatie magertjes. Volgens wethouder Wanten hebben de bewoners wel degelijk inbreng gehad. “We hebben de inwoners niet laten bungelen. De suggesties die zij hebben gegeven zijn wel degelijk bij het adviesbureau neergelegd.”

Standpunt

PvdA/GroenLinks was stellig over de sloop van de woningen: de partij is tegen het plan. “We zijn tegen de sloop van woningen voor de aanleg van een parkeerweg.” De andere partijen vonden het nog geen goed moment om al een standpunt in te nemen. “Er zijn te veel onzekerheden”, stelden zij. Op 21 maart neemt de gemeenteraad een besluit.