Geen monumentenlijst, maar een erfgoedbeleid vastgelegd in bestemmingsplannen

8 feb 2023, 17:08 Algemeen
Peelenmaasnet
Afbeelding

Gemeente Peel en Maas heeft besloten om geen monumentenlijst op te stellen, maar erfgoed op basis van waardes te beoordelen. In de bestemmingsplannen kunnen de objecten of panden via een beschrijving beschermd worden. Door deze werkwijze te hanteren, kan er volgens de gemeente meer erfgoed worden vastgelegd.

Een traditionele, gemeentelijke monumentenlijst komt er in Peel en Maas niet. De gemeente gaat erfgoed via bestemmingsplannen beschermen. Volgens wethouder Machteld Beukema hanteren de meeste gemeentes deze werkwijze en staat de manier van beschermen in directe relatie tot de nieuwe omgevingswet, die vereist dat de gemeentelijke erfgoedwaardes compleet worden opgenomen in het omgevingsplan. “Een ander voordeel is dat we meer objecten of panden kunnen vastleggen. Momenteel ligt er een inventarisatielijst met zo’n vijfhonderd suggesties. Dat betekent niet dat dit aantal blijft. Erfgoed staat niet stil. Het is nog altijd mogelijk om erfgoed aan te dragen, ook nadat het erfgoedbeleid is vastgesteld.”

Categorieën

Op basis van waardecategorieën kunnen objecten een bescherming krijgen in het bestemmingsplan. Op basis van punten worden de waardes beeldondersteunend, beeldbepalend of karakteristiek aan het erfgoed gekoppeld. Dit heeft als voordeel dat er beter rekening gehouden kan worden met de omgeving van het cultuurhistorisch waardevol object. Ook wordt een aparte categorie gegeven aan religieus erfgoed en blijven de huidige monumenten van Peel en Maas zo beschreven.

Meningen

Voor Veersepad 13 Kessel komt het erfgoedbeleid te laat en dat gaat mogelijk ook gelden voor pand Werts in Maasbree, vanwege de realisatie van het Laefplein. Het definitieve erfgoedbeleid wordt naar verwachting in de zomer vastgesteld. Alle panden die voor die tijd in aanmerking komen voor sloop, kunnen niet beschermd worden. “Over sommige objecten of panden zijn de meningen verdeeld, maar omdat er totdat het erfgoedbeleid is vastgesteld, niets beschreven staat in bestemmingsplannen, kunnen we geen objecten of panden beschermen. Wel zullen we altijd het gesprek aangaan met de eigenaar van het pand.”