Gemeente zet vol in: college kiest voor uitgebreidste variant upgrade centrum Panningen

23 feb. 2023, 11:22 Algemeen
Afbeelding

Het College van B&W van gemeente Peel en Maas kiest voor de uitgebreidste variant om het centrum van Panningen een upgrade te geven. Daarbij wordt ingezet op de sloop van zeven woningen. Het is aan de gemeenteraad om in te stemmen met dit besluit, dat naar verwachting 6 miljoen euro gaat kosten.

In januari 2022 heeft de gemeenteraad van Peel en Maas besloten drie varianten voor de herontwikkeling van het deelgebied tussen de locatie van het voormalige postkantoor en het Raadhuisplein in Panningen nader te onderzoeken. Het gaat hier om variant 1 waarbij de Leerlooierweg wordt verlengd, variant 2 waarbij de Leerlooierweg voor een gedeelte wordt doorgetrokken en een variant zonder sloop van woningen en waarbij het Raadhuisplein alleen autoluw wordt gemaakt. Het college zet vol in op de herontwikkeling van het gebied en kiest voor variant 1. Volgens wethouder Rob Wanten is besloten om voor de meeste verbetering te kiezen. Daarmee zet het college de toekomst van het centrum boven de belangen van de inwoners die hun huizen verliezen. “Die variant komt het meeste tegemoet aan de klimaatopgave, maakt het centrum verkeersveiliger en heeft als gevolg dat we als centrum iets anders in de regio te bieden hebben. Het nadeel is dat in deze variant zeven woningen gesloopt dienen te worden om de Leerlooierweg te verlengen. Als college hebben we daarin een lastige overweging moeten maken. Variant 1 is een investering in de toekomst.”

Onzekere situatie

Wethouder Wanten verwacht dat de bewoners, waarvan de huizen gesloopt worden, zich als inspreker melden bij de raadsvergadering. “Het is aan de raad om de belangen tegen elkaar af te wegen. Er is begrip voor de lastige, onzekere situatie waarin de bewoners zich verkeren. We hebben goed contact met hen en zullen de gesprekken blijven aangaan”, aldus Wanten.

Particulier initiatief

Als afgeleide van variant 1 heeft de TIP-groep, bestaande uit een afvaardiging van het Centrummanagement Panningen, bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en Wonen Limburg, een variant 4 aangedragen. Hierin is ruimte voor het herontwikkelen van de postkantoorlocatie en de naastgelegen commerciële panden. Wethouder Wanten geeft aan dat de herontwikkeling van dat gebied afhankelijk is van particulier initiatief. “De mogelijkheid is er, maar het is nog te vroeg om te zeggen of dit haalbaar is.”