Woningbouwplannen in Peel en Maas mogen rekenen op financiële steun provincie

1 mrt. 2023, 14:08 Algemeen
Afbeelding

Provincie Limburg wil 750.000 euro bijdragen aan de woningbouwontwikkelingen bij Kuukven in Baarlo en Antoniushof in Kessel. Die intentie werd dinsdag 28 februari bekrachtigd. Op deze manier draagt de provincie bij aan het versnellen van de woningbouwplannen in Baarlo en Kessel en daarmee aan de verbetering van de woon- en leefomgeving. 

In Baarlo is de behoefte aan betaalbare (sociale) huurwoningen en koopwoningen groot. Met dit plan wordt een flink deel van die behoefte ingevuld. “Samen met woningbouwcorporatie Wonen Limburg ontwikkelen wij een woningbouwplan waar je betaalbaar en dorps kunt wonen met extra aandacht en ruimte voor klimaat en een toekomstbestendige, groene leefomgeving”, vertelt Rob Wanten. “Dit plan betekent veel voor Baarlo. Door het bouwen van nieuwe woningen kunnen jong en oud een passende woning vinden. Het zorgt ook voor doorstroming op de woningmarkt.” Het plan behelst meer dan honderd woningen. Enkele weken geleden stelde de gemeenteraad van Peel en Maas al een extra voorbereidingskrediet beschikbaar om de plannen voor Kuukven verder uit te werken. 

Antoniushof 

Ook in Kessel is dringend behoefte aan betaalbare (sociale) huurwoningen en koopwoningen. De gemeente ontwikkelde samen met woningbouwcorporatie Antares een plan ontwikkeld voor 27 woningen, waarmee aan de eerste behoefte kan worden voldaan. “Ook deze ontwikkeling is zeer gewenst”, zegt Rob Wanten. “Het is goed om te zien dat de woningcorporaties op verschillende locaties in Peel en Maas samen met ons aan de slag zijn om nieuwe (sociale) huurwoningen te realiseren, ook in een tijd dat dit financieel wat moeilijker wordt. Het is goed dat de Provincie Limburg het belang van deze plannen voor onze kernen ziet en bijdraagt aan de realisatie. Zo zorgen we er samen voor dat het ook in de toekomst goed wonen is in Peel en Maas.” Het zijn woorden waar gedeputeerde Lia Roefs zich bij aansluit. “In Limburg is er, net als in heel Nederland, vooral behoefte aan betaalbare woningen. Als we daar geen extra aandacht aan schenken, kunnen veel mensen de woningmarkt niet betreden of niet doorstromen naar een meer bij hun levensfase passende woning. Ik ben daarom blij dat bijvoorbeeld het plan in Kessel helemaal bestaat uit sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen voor zowel jongeren als voor senioren.”