Uitbreidingsplannen in Egchel bereiken ook stikstofminister

2 mrt 2023, 12:04 Bedrijf
Afbeelding

Stikstofminister Christianne van der Wal is geschrokken van de plannen die varkenshouder Rutten Holding heeft in het LOG-gebied in Egchel. Ze vraagt zich af waarom de vergunning is verleend en wil opheldering van Provincie Limburg. De actiegroep Big Pig City geeft aan dat de reactie van de minister hoop geeft om de plannen tegen te houden.


Rutten Holding uit Egchel wil het bedrijf met 13.000 varkens aan De Horsten uitbreiden. Het plan is om de komende tien jaar stallen te bouwen voor in totaal 38.000 varkens. Dit zou een toename van 25.000 varkens betekenen. De actiegroep Big Pig City ontstond nadat het college akkoord ging met de plannen. Zij wil de uitbreidingsplannen stoppen.


Esther Ouwehand, kamerlid van Partij voor de Dieren, haalde tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer de casus in Egchel aan. Daardoor werd stikstofminister Christianne van der Wal wakker geschud. Zij gaf aan geschrokken te zijn van de uitbreidingsplannen. De minister zegde toe om navraag te doen bij de provincie Limburg.


De reactie van de minister biedt hoop, geeft Patrick van ‘t Hooft, namens de actiegroep Big Pig City aan. “Maar het is zeker niet gezegd dat daarmee de natuurvergunning van de provincie van de baan is. De vraag is namelijk of de minister dit kan tegenhouden. Mogelijk kan alleen de rechter dat. Diverse organisaties hebben wel al aangekondigd de in het verleden afgegeven natuurvergunning bij de rechter aan te vechten, mocht de vergunning overeind blijven. Of dat lukt, is ook afwachten.”Big Pig City geeft aan dat zij de vinger aan de pols blijft houden bij de gemeente Peel en Maas. “Wij gaan er nog steeds vanuit dat het plan in het najaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. En we doen er alles aan om de raad te bewegen om ‘nee’ te zeggen tegen 25.000 varkens extra in Egchel.”