Bewoners van huizen die mogelijk in Panningen gesloopt worden, strijden voor behoud woningen

23 feb. 2023, 11:24 Algemeen
Afbeelding

Vier bewoners van de zeven woningen die mogelijk gesloopt worden voor de herontwikkeling van het centrum van Panningen hebben zich verenigd met het doel om hun huizen te kunnen behouden. Ze zijn van mening dat ze niet gehoord worden door de gemeente en geven aan te gaan strijden voor hun woningen.

Het college van Peel en Maas heeft haar voorkeur uitgesproken voor de meest rigoureuze variant om het centrum van Panningen te herontwikkelen. Daarbij worden zeven woningen opgekocht en gesloopt, de Leerlooierweg verlengd en het Raadhuisplein autoluw gemaakt. Roel Schmidt kocht twee jaar geleden samen met zijn vriendin het huis op Beatrixstraat 4 in de veronderstelling dat ze hun toekomst hadden verzekerd. Een brief van de gemeente over de sloop van hun woning viel hen dus rauw op hun dak. “We wisten dat er vroeger plannen speelden waarbij het centrum op de schop zou gaan. Toen we het huis kochten hebben we naar de stand van deze plannen gekeken. Er was op dat moment niks over bekend. Je koopt een woning met toekomstvisie, gaat investeren en verbouwd voor ruim 100.000 euro. Een paar maanden later kregen we een brief van de gemeente over de huidige plannen.”

Niet gehoord

Gesprekken waarin informatie werd gegeven over de plannen volgden. Volgens Roel bleef het bij informatieve contactmomenten. “We kregen enkel een update van hetgeen wat er zou gaan gebeuren. We hadden destijds al het vermoeden dat de gemeente in het beginstadium had besloten om voor de maximale variant te gaan. Het verbaast ons aan de ene kant dan ook niks dat het college dit besluit genomen heeft. We hebben het gevoel dat we niet gehoord worden door de gemeente, omdat ze niet openstaat voor onze ideeën.”

Summier onderzoek

Roel laat het er echter niet bij zitten. Samen met de bewoners van Julianastraat 2, Julianastraat 4 en Patersstraat 23 heeft hij zich verenigd en gaat hij strijden voor het behoud van zijn woning. Volgens de verenigde bewoners is de variant waarbij er geen enkele woning zou worden gesloopt, te summier onderzocht. “Er zijn meerdere opties om een variant te ontwikkelen waarbij géén woningen aangekocht en gesloopt dienen te worden, maar er wel een kwaliteitsimpuls aan het centrum gegeven kan worden. Veel bewoners zijn bereid hierin mee te willen denken. Hier staat de gemeente niet voor open. De bewoners van de te slopen woningen zijn niet vertegenwoordigd in de TIP-groep. Als reden wordt aangegeven dat de bewoners een direct belang hebben bij de ontwikkeling van het gebied, maar dat geldt ook voor de ondernemers die wel worden vertegenwoordigd in de TIP-groep.”

Krappe woningmarkt

De bewoners geven aan na te denken over vervolgstappen en tijdens de raadsvergaderingen hun stem te laten horen. “Wij zijn het niet eens met deze plannen en de totstandkoming hiervan en willen onze woningen niet verkopen. Het is de vraag hoe de gemeente de verkoop gaat aanpakken, je weet niet waar ze mee gaat komen. De gemeente wil het niet zo ver laten komen dat we naar de rechter stappen, maar ik heb het er wel voor over als we daardoor in ons huis kunnen blijven”, geeft Roel aan. “Ik vind dat er wat mag gebeuren aan het centrum van Panningen door het Raadhuisplein erbij te betrekken en ik begrijp dat de gemeente daarvoor actie onderneemt, maar dit moet niet ten koste gaan van woningen. Zeker niet in een tijd waarin iedereen staat te springen om woningen. Naast de zeven te slopen woningen voor dit plan, verdwijnen er enkele woningen voor de aanleg van de Aldi aan de hoek Patersstraat/Raadhuisstraat. De bewoners van alle woningen dreigen een oververhitte woningmarkt opgestuurd te worden, terwijl de meesten pas kort in de woningen wonen.”