Flexwoningen

22 jun. 2023, 14:33 Politiek
Lenovo
VVD Peel en Maas
VVD Peel en Maas

Afgelopen raadsvergadering op dinsdag 6 juni heb ik namens VVD Peel en Maas een motie ingediend om flexwoningen te realiseren. De aanleiding was het nieuwsbericht van minister Hugo de Jonge dat hij flexwoningen in een opslag moest plaatsen. Dit omdat gemeenten en woningbouwcorporaties te weinig interesse zouden hebben. Naar onze mening een mooie aanleiding om dit in Peel en Maas op te pakken.

We hebben daarom een motie ingediend voor honderd flexwoningen. Helaas heeft de motie geen meerderheid gehaald in de gemeenteraad. VVD, PvdA/GroenLinks en D66 stemden voor de motie, maar Lokaal Peel en Maas en CDA stemden tegen en dus was er geen meerderheid.

Dit was niet de eerste keer dat een voorstel voor flexwoningen sneuvelt. Tijdens de begrotingbehandeling op 8 november 2022 was het precies hetzelfde verhaal. Drie partijen voor, twee partijen tegen, maar helaas wederom geen meerderheid. Daarbij komt dat de stap van thuis naar een eigen stekkie te groot is geworden voor velen. Flexwoningen kunnen een ideale oplossing zijn voor jongeren uit eigen dorp. Juist in een tijd waar iedereen schreeuwt om meer woonruimte, begrijpen wij niet dat deze moties geen meerderheid van de volksvertegenwoordigers kregen. Het begint eerder op vertraging van de woningmarkt te lijken dan versnelling. Dat terwijl het woord ‘versnelling’ zelfs vijf keer wordt benoemd in het coalitieakkoord. Het is in onze ogen geen strijd wie gelijk heeft of niet, want wij gaan ervan uit dat ieder raadslid het beste voor heeft met alle inwoners.

Kevin Steeghs