Steunfonds energiekosten voor verenigingen en stichtingen 2023

16 jun. 2023, 12:55 Algemeen
Afbeelding

De gemeente Peel en Maas stelt in 2023 500.000 euro beschikbaar door een steunfonds energiekosten voor verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk op te richten. Het doel van het steunfonds energiekosten is het voorkomen van financiële problemen van verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk als gevolg van de hoge energiekosten.

De gemeente wil met het steunfonds voorkomen dat het voortbestaan van verenigingen en/of stichtingen in gevaar komt. Het verenigingsleven is namelijk van grote waarde voor de leefbaarheid in de kernen.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van het steunfonds energiekosten zijn er een aantal voorwaarden opgesteld. Hieraan moet een vereniging of stichting bij het indienen van een aanvraag aan voldoen. Het moet gaan om een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk. Daarnaast moet de aanvrager gevestigd zijn in Peel en Maas en met zijn activiteiten in hoofdzaak gericht zijn op Peel en Maas. Ook moet de aanvrager voldoen aan de eisen van de Wet normering topinkomens (WNT).

Website

Het steunfonds energiekosten biedt geen structurele of meerjarige ondersteuning aan organisaties. De wijze van ondersteuning kan verschillen per aanvraag. Per kalenderjaar kan maximaal 30.000 euro aan financiële steun worden toegekend. Via de website van de gemeente, op de pagina steunfonds energiekosten voor verenigingen en stichtingen, staat meer informatie over het steunfonds, het aanvraagformulier en het uitvoeringsreglement. Heeft u meer vragen hierover? Stuur dan een e-mail met uw naam, naam vereniging of stichting en telefoonnummer naar energiekosten@peelenmaas.nl