Gemeenteraad Peel en Maas vindt interpellatiedebat over woningbouw een te zwaar middel

17 mei 2023, 12:24 Algemeen
Afbeelding

Een meerderheid van de gemeenteraad wilde dinsdag 16 mei niet in debat over het woningbeleid in Peel en Maas. Op verzoek van de VVD werd een interpellatieaanvraag gedaan. De partij stelde in een brief meerdere vragen aan het college over de woningnood en wilde met de raad reflecteren of de gemeente wel op de goede weg zit. Daar toonde de overige partijen weinig interesse in.

Bijsturing in woningbouw is naar de mening van de VVD te langzaam verlopen in de gemeente Peel en Maas. “Wachttijden voor sociale huurwoningen zijn sterk opgelopen, er zijn onvoldoende seniorenwoningen beschikbaar in de gemeente en ook aan betaalbare koopwoningen voor starters is een schreeuwend tekort”, stelt de partij. Omdat woningnood en woningbouw al vaak op de agenda heeft gestaan van de gemeenteraad, diverse moties zijn aangenomen over dit onderwerp, woonvisies zijn goedgekeurd, maar volgens de VVD nog geen voortvarende stappen zijn ondernomen, heeft de partij vragen gesteld aan het college. Onder andere de realisatie van flexwoningen werd in de brief aangehaald en de afwachtende houding van het college in het algemeen. De bedoeling was deze vragen tijdens het interpellatiedebat te bespreken en erover te reflecteren met de gemeenteraad.

Kadernota

CDA wilde geen interpellatiedebat voeren, maar wel de discussie aangaan op een andere manier. “Het vergt een goede voorbereidingstijd om een debat te voeren. Voor ons is een interpellatiedebat over dit onderwerp geen optie.” Zowel het CDA als Lokaal Peel en Maas willen het onderwerp liever bespreken tijdens de Kadernota. “In januari zijn we op kaderniveau door de wethouder bijgepraat over woningbouw, dat was zeer verhelderend. We horen geluiden uit de samenleving, maar er zitten twee kanten aan een verhaal”, aldus Sander Janssen van Lokaal Peel en Maas.

Oncollegiaal

PvdA/GroenLinks vond het interpellatiedebat juist een opstapje om de echte discussie op een later moment te voeren. “Ik vind het oncollegiaal en jammer dat we er niet over kunnen spreken. Het waren oprechte vragen over de woningbouw. We zouden dit als onderlegger kunnen gebruiken om het echte debat hierover tijdens de Kadernota te voeren”, vindt Annigje Primowees.

Volgende vergadering

Teun Heldens van de VVD gaf aan teleurgesteld te zijn dat raadsleden de kaken op elkaar houden. “Ik snap niet waar u bang voor bent, kaders stellen we niet in een debat. Als het zo moet dan gaan we op onze strepen staan. Tijdens de volgende vergadering staat dit onderwerp op de agenda bij het vragen half uur en moet de wethouder onze vragen wel beantwoorden.”