Gemeente Peel en Maas vindt realisatie flexwoningen geen makkelijke opgave

10 mei 2023, 14:32 Algemeen
Afbeelding

Gemeente Peel en Maas vindt realisatie flexwoningen geen makkelijke opgave

Gemeente Horst aan de Maas kondigde twee weken geleden aan 1,5 miljoen euro uit te willen trekken voor het realiseren van tachtig flexwoningen. Deze tijdelijke woningen zijn bedoeld voor starters, studenten, arbeidsmigranten en statushouders: veelal mensen die met spoed op zoek zijn naar huisvesting. Gemeente Peel en Maas vindt het daarentegen lastig om deze tijdelijke woningen te realiseren. Reden daarvoor is de beschikbaarheid van een locatie, nutsvoorzieningen, omliggende bedrijven en omwonenden waar rekening mee gehouden dient te worden.

Flexwoningen zijn eenvoudig te realiseren woningen, die maximaal vijftien jaar op dezelfde plek blijven staan. Na die periode kunnen ze verplaatst worden naar een andere locatie, waar op dat moment behoefte is aan woonruimte voor spoedzoekers. Met de realisatie van tachtig flexwoningen, denkt de gemeente Horst aan de Maas samen met Wonen Limburg deels een oplossing te hebben gevonden voor de krapte op de woningmarkt.

Gemeente Peel en Maas geeft aan zich op meerdere manieren in te spannen voor de woningmarkt. “Ons streven is dat iedereen in Peel en Maas betaalbaar kan wonen. Enkele jaren geleden hebben we het woningbouwtempo opgeschroefd en in de periode 2019 – 2022 zijn er zo’n achthonderd nieuwe woningen gebouwd in Peel en Maas. Vergelijk je dit aantal woningen met het aantal inwoners, dan behoren we hiermee tot de koplopers in de provincie Limburg. Dit tempo willen we vasthouden. We zetten in op nieuwbouw, transformatie van bijvoorbeeld leegstaande kantoor- of schoolgebouwen, woning- en kavelsplitsing en premantelzorgwoningen.”

Buurgemeente Horst aan de Maas heeft uiteindelijk de ambitie om in totaal tweehonderd flexwoningen te realiseren, verdeeld over meerdere kernen. Die ambitie wordt in Peel en Maas niet uitgesproken. Een woordvoerder geeft aan dat Peel en Maas al beschikt over tijdelijke flexwoningen op Irenehof en Ringovenpark in Panningen en Kuukven in Baarlo. De gemeente is momenteel in de onderzoekende fase. “We bekijken op dit moment welke locatie(s) in Peel en Maas nog meer geschikt zouden kunnen zijn om flexwoningen te realiseren. 

Deze opgave is niet altijd even gemakkelijk, we moeten rekening houden met de beschikbaarheid van (een) locatie(s), met de aansluiting van nutsvoorzieningen (elektra, water), eventuele omliggende bedrijven en omwonenden. Eerder al hebben we ruimte gegeven aan meerdere initiatieven van particulieren en ontwikkelaars voor het realiseren van flexwoningen, maar deze zijn helaas niet tot realisatie gekomen.”

Tekst: Jeanine Hendriks