Lokaal Peel en Maas en CDA kiezen voor Kesselse gemeenschap: terraskwestie Kessel moet opgelost worden

7 jun. 2023, 12:26 Algemeen
Afbeelding

Volgens het CDA en Lokaal Peel en Maas wegen de belangen van de Kesselse gemeenschap zwaarder dan die van een individu, in dit geval de eigenaren van B&B Het Raadhuys. Daarom dienden de partijen tijdens de raadsvergadering dinsdag 6 juni gezamenlijk een motie in waarin het college werd opgeroepen het Maasterras niet te verkopen. Volgens de oppositie krijgt het college daarmee een onmogelijke taak.

Volgens CDA en Lokaal Peel en Maas is er juridisch gezien geen enkele verplichting om het terrasdeel te verkopen. Daarnaast zal de verkoop van het terras aan de eigenaren van het B&B leiden tot veel onrust binnen de Kesselse gemeenschap, zo stellen de partijen. Daarom riepen zij het college op om te regelen dat het Maasterras in zijn huidige vorm en omvang deel blijft uitmaken van MFA De Paort, tenzij met instemming van alle betrokkenen tot een passend alternatief kan worden besloten.

Juridisch afdwingbaar

Het college stelde eerder de voorwaarde tot koop over te gaan als de verbouwing van De Paort is afgerond. Volgens Paul Sanders van de VVD is het daarom onmogelijk om dit besluit terug te draaien. “De trein is al lang vertrokken. De verkoop is juridisch afdwingbaar. Met deze motie geef je het college een onmogelijke opdracht, die mogelijk leidt tot meer onrust in het dorp.”

Geluidskwestie

Volgens Annigje Primowees van PvdA/GroenLinks is het vooral belangrijk dat er rust komt in het dorp. De partij stemde niet in met de motie, maar wilde wel de geluidskwestie, die tijdens de commissievergadering al ter sprake kwam, op voorhand uitsluiten. “Er moet voorkomen worden dat de oorlog in Kessel doorgaat.”

Wethouder Erik Nijssen deed daarom een toezegging dat De Paort na de verbouwing zal voldoen aan de geluidsnormen. “Het geluidsonderzoek dat nu ligt, beschrijft de huidige situatie. Het toetsen van de nieuwe situatie kan alleen in theorie. Als De Poart gereed is, kijken we of aan het bouwbesluit is voldaan.”

Handen ineen slaan

Een meerderheid van de raad ging dinsdag akkoord met de aanvullende investeringssubsidie van 897.000 euro voor de vernieuwbouw van gemeenschapshuis De Paort. Nu de vrijwilligers aan de slag kunnen en de terraskwestie opgelost wordt, is het volgens burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo zaak dat de handen ineen worden geslagen in het dorp. “Zorg dat de woorden ‘oorlog’, ‘woede’ en ‘onrust’ niet meer aan de orde komen.”