Beleid huisvesting arbeidsmigranten al twee jaar in strijd met Europese regels

do 14 sep., 09:08 Algemeen
Afbeelding

Dit jaar is het beleid huisvesting arbeidsmigranten in Peel en Maas onder de loep genomen, onder andere op aanvraag van de gemeenteraad. Er is juridisch advies ingewonnen over de mogelijkheden om initiatieven alleen te laten realiseren door lokale ondernemers en de regel dat 75 procent van de arbeidsmigranten moet werken op de locatie waar ze gehuisvest wordt. Daaruit blijkt dat het huidige beleid in strijd is met Europese regelgeving. Dat wil zeggen dat aanpassing van het beleid nodig is en dat twee plannen die in de pijpleiding zaten en waar veel weerstand tegen was, toch mogelijk zijn.

In Noord-Limburg werken momenteel 30.000 arbeidsmigranten en de verwachting is dat het aantal de komende jaren nog zal stijgen. Omdat Peel en Maas al een hoog aantal gehuisveste arbeidsmigranten telt, heeft de raad vorig jaar gevraagd om een aanvraagstop en om het huidige beleid te evalueren met het college. Uit juridisch advies, dat is ingewonnen door het college, blijkt dat de eisen die Peel en Maas stelt voor initiatieven ingaan tegen hogere regelgeving. In Europese regelgeving zijn regels opgenomen die invulling geven aan vrijheid van vestiging van dienstverrichters en het vrije verkeer van mensen, goederen en diensten binnen de Europese Unie. “Destijds hebben we daar niet voldoende bij stilgestaan”, laat wethouder Rob Wanten weten. 

Raad aan zet

Het is volgens de wethouder aan de raad om te bepalen of het beleid in stand blijft of dat de eisen in het beleid op een andere manier verzwaard worden. Denk daarbij aan het opnemen van een minimale afstand tussen huisvestingslocaties of het bepalen van een maximaal aantal arbeidsmigranten per kern of locatie. Ook geeft het college de suggestie om te kijken naar een combinatie van het huisvesten van arbeidsmigranten en woonurgenten en het geven van een voorkeur voor tijdelijke of permanente huisvesting. 

Effecten op vergunningen

Dat het beleid in strijd was met hogere regelgeving, heeft effect gehad op een verleende vergunning aan de Lorbaan in Grashoek. Een voormalige nertsenfokker wil daar arbeidsmigranten huisvesten. De bezwarencommissie vond eerder dat de vergunning ingetrokken moest worden vanwege de regel dat 75 procent van de werknemers op het bedrijf moet werken. Het college wist van de beleidswijziging en gaf de vergunning toch af. De huisvestiging van tachtig arbeidsmigranten in Meijel, waar AB Werkt uit Herten een leegstaande varkenshouderij wil opkopen en daarvoor in de plaats chalets wil plaatsen, is door een wijziging van het beleid ook mogelijk.

Op dinsdag 10 oktober ligt het voorstel aan de gemeenteraad voor om het beleid aan te passen. 

Tekst: Jeanine Hendriks