Beringse buurt krijgt steun van VVD-fractie: vergunning Lorbaan 4a en b in Grashoek volgens partij onterecht verleend

14 jun. 2023, 12:51 Algemeen
Afbeelding

Op Lorbaan 4a en 4b in Grashoek, waar voorheen een nertsenfokkerij stond gestationeerd, wil eigenaar Van Deurzen huisvesting voor tachtig arbeidsmigranten realiseren. Deze arbeidsmigranten gaan aan het werk bij twee bedrijven in de omgeving. Buurtbewoners maakten echter bezwaar tegen de vergunning die werd verleend. In een brief aan de gemeente geeft ook de VVD-fractie aan van mening te zijn dat de vergunning onterecht is verleend.

De vergunning om tachtig arbeidsmigranten op Lorbaan 4a en 4b in Grashoek te huisvesten, is verleend zonder dat het college daarover een besluit nam. Dit omdat het volgens de gemeente om een particuliere aanvraag gaat. De VVD-fractie vindt dat het plan wel voorgelegd diende te worden aan het college. De partij stelt namelijk dat de aanvrager niet voldoet aan het beleid dat de gemeenteraad eerder vaststelde voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Het huidige beleid biedt de mogelijkheid om als lokale agrarische ondernemers de handen ineen te slaan en voor hun bedrijven samen op één specifieke locatie tachtig personen of meer huisvesten. Zowel de buurtbewoners als de VVD stellen echter dat de voormalige nertsenfarm momenteel geen bedrijf is. Ook is het niet duidelijk of de bedrijven onderling overeenkomsten hebben gesloten over het gebruik van de huisvesting. Volgens de VVD is dat in strijd met het huisvestingsbeleid. De gemeente zegt namelijk te willen voorkomen dat een lokaal bedrijf alleen voor derden huisvest. Tenminste 75 procent van de arbeidsmigranten dient gehuisvest worden op of voor het eigen bedrijf.

De buurtbewoners stapten medio mei naar de bezwarencommissie. Hay Joosten gaf eerder in HALLO Peel en Maas aan bang te zijn dat de eigenaar de regels aan zijn laars lapt. De buurt vreest voor een plek waar lang leve de lol het standpunt is en waar arbeidsmigranten wonen die niet gecontroleerd worden. Ook is de buurt bang dat de leefbaarheid achteruit gaat. De bezwarencommissie van Peel en Maas brengt over enkele weken een advies uit over de kwestie. Het is uiteindelijk aan het college om hier wel of niet gehoor aan te geven.

De bevoegdheid over vergunningen tot tachtig personen ligt bij het college. Vergunningen die gaan over huisvesting van tachtig tot tweehonderd personen worden voorgelegd aan de raad. Paul Sanders geeft aan een motie vreemd orde aan de dag in te dienen en het college tot verantwoording te roepen als blijkt dat het college het nu geldende beleid van de raad niet strikt toepast. “Als het college zich niet strikt houdt aan de kaders van de raad, kan dit betekenen dat bedrijven (bijvoorbeeld uitzendbureaus) uit andere gemeenten, vrijkomende agrarisch bebouwing kunnen opkopen om er grootschalig arbeidsmigranten te huisvesten. Dit komt dan bovenop de ruim 4.500 bedden die reeds eerder vergund zijn in de gemeente. Feitelijk kan dit dan overal in Peel en Maas, ook in de kernen waar op dit moment al veel mensen worden gehuisvest zoals Baarlo, Maasbree en Meijel. Het beleid was er (omdat er al zoveel bedden waren vergund) met name op gericht om eigen bedrijven (die geworteld zijn in de omgeving) toch nog de mogelijkheid te bieden eigen personeel op een kleinschalige manier te huisvesten. Helaas zien we dat de gemeente het uitgangspunt van de raad naast zich neerlegt.”