Werkgroep Baarlo start met fietslessen om nieuwkomers wegwijs te maken in het verkeer

16 mrt. 2023, 11:01 Algemeen
Afbeelding

In Baarlo organiseert de werkgroep Nieuwkomers Baarlo sinds kort fietslessen voor nieuwe inwoners van het dorp. Het doel is om statushouders, arbeidsmigranten, vluchtelingen of mensen die elders vanuit Nederland verhuisd zijn, te betrekken bij het dorp. De vrijwilligers merken echter dat er nog niet genoeg animo is.

De werkgroep Nieuwkomers werd in 2018 gevormd nadat een jaar eerder uit een enquête bleek dat nieuwkomers zich in het dorp niet thuis voelden. Deze enquête werd door twee stagiaires, werkzaam bij de gemeente, uitgezet. “Een dorp is hecht, ik weet niet of dat per se aan de Baarlose inwoners ligt”, aldus Ria Weijmans, één van de kartrekkers van de werkgroep. Ria zag het als een gemiste kans dat nieuwe mensen niet betrokken werden bij het dorp. “Iedereen hoort erbij. Onze drijfveer om de werkgroep te starten is om alle mensen te betrekken bij de samenleving.”

Met een groep van zeven vrijwilligers, waaronder Monique Thijssen, zet Ria zich in om nieuwkomers te bereiken. De vrijwilligers merken echter dat dit lastig is. “In verband met AVG mogen we geen contactgegevens van deze mensen opvragen bij de gemeente. De inwoners moeten zich dus zelf melden bij onze werkgroep, maar ze moeten een drempel over om dit daadwerkelijk te doen”, legt Ria uit. Volgens Monique heeft dit ook te maken met de taalbarrière en de onwetendheid. “We hebben een flyer ontwikkeld die de gemeente aan alle nieuwkomers geeft. Toch denken we ook dat buren van nieuwkomers een steentje bij kunnen dragen. Zij kunnen de nieuwkomers aansporen om naar de activiteiten van de werkgroep te komen.”

Behoeftes

Nadat de werkgroep werd gevormd vijf jaar geleden, werd een koffie- en vlaaimoment georganiseerd voor statushouders. Het doel was om hun behoeftes op te halen. “De statushouders vonden het echter moeilijk om die te uiten. Deze mensen zijn heel bescheiden en dat merken we nu nog steeds als we een kookmoment organiseren. Als we ze vragen of ze de activiteit leuk vinden, geven ze aan dat dit het geval is. De week erna zien we ze alleen niet meer terug”, geeft Monique aan. Volgens Ria hebben de nieuwkomers moeite met het geven van een eigen mening. “Het zit niet in hun aard. Dat maakt het voor ons wel lastig. Wij weten niet hoe we het anders kunnen doen om hen wel aan te sporen te komen.”

Momenteel heeft een vaste groep van vijftien Syrische dames zich aangesloten bij de kookclub. Inmiddels is er al vijf keer op een zaterdag gekookt. “Er is onderling leuk contact ontstaan. Ik denk dat een kleinschalige activiteit meer oplevert dan een groot evenement. We hebben in het verleden ook de film Thuisland gepresenteerd en een Burendag in de Engelbewaarder georganiseerd. We bereikten de doelgroep en het waren geslaagde dagen, maar vanwege de coronajaren is de respons richting de doelgroep weer afgezwakt”, aldus Monique. De kookclub is dus een succes, maar de dames hopen ook andere nationaliteiten aan de activiteit te koppelen. “Ons doel is om de diversiteit te vergroten en een bloeiende werkgroep te behouden”, geeft Monique aan.

Daarom zijn ze onlangs fietslessen gestart. Vanuit het Taalcafé, opgericht door de bibliotheek, kwam deze vraag naar voren. Syrische dames gaven zelf aan dat er behoefte was aan deze lessen. Monique en Ria vonden uiteindelijk drie heren bereid om deze lessen te geven.

Er werd zelfs een handboek ontwikkeld waarin de verkeersregels werden beschreven. “Dit handboek is in het Nederlands, Engels en Arabisch geschreven. Elke maandag gaan de heren met drie Syrische dames de weg op om hen één uur lang te leren fietsen. Het is knap hoe de dames dit oppakken. Ik vind het geweldig dat we hen op deze manier kunnen helpen.”

Omafiguur

De werkgroep hoopt in de toekomst ook het project Mama-Oma uit te rollen. De bedoeling van dit project is om een Nederlandse oma aan een nieuwkomersgezin te koppelen. “Familie van nieuwkomers woont vaak nog in het geboorteland. Kinderen missen dus vaak een omafiguur in hun leven. Door de gezinnen te koppelen aan een Baarlose inwoner kunnen we én eenzaamheid tegengaan en nieuwkomers helpen wegwijs te worden in de samenleving. Het hoeft niet om wekelijks contact te gaan”, legt Ria uit. Zelf heeft Ria al een gezin op het oog, ook de oma is gevonden.

Heb je interesse in de werkgroep of ken je in de buurt nieuwkomers? Neem dan contact op met nieuwkomers@baarlo.nl

Afbeelding