B&B het Raadhuys sommeert gemeente over te gaan tot verkoop Maasterras

23 mrt. 2023, 14:04 Algemeen
Afbeelding

De eigenaren van B&B het Raadhuys sommeren de gemeente om over te gaan tot verkoop van (een deel van) het Maasterras in Kessel. De gemeente Peel en Maas houdt zich echter bij haar standpunt. Zij vindt dat eerst de verbouwing van De Paort afgerond moet zijn voordat wordt overgegaan tot verkoop van het terras. De eigenaren van de B&B geven aan een gerechtelijke procedure aan te gaan als de gemeente geen gehoor geeft aan hun verzoek.

Op 31 januari 2023 ontving de gemeente een brief van Achmea Rechtsbijstand over het dossier Maasterras met het verzoek om binnen vier weken over te gaan tot verkoop en levering van (een deel van) het Maasterras aan de eigenaren van B&B het Raadhuys in Kessel. Primair stellen zij zich op het standpunt, dat zij per direct recht hebben op nakoming van de intentieovereenkomst uit 2014. Daarnaast zijn zij van mening, dat de gemeente aanvullende voorwaarden heeft gesteld. Als de gemeente geen gehoor geeft aan het verzoek, dan starten zij een gerechtelijke procedure waarin de eigenaren van de B&B nakoming van de intentieovereenkomst vorderen, onder verbeurte van een dwangsom.

Het college heeft op 7 juni 2021 besloten, en nogmaals bevestigd op 26 september 2022, om over te gaan tot verkoop van een gedeelte van het Maasterras, met inachtneming van een drietal voorwaarden. Hoewel de gemeente dus nog steeds de intentie heeft om het betreffende registergoed te verkopen aan de eigenaren van de B&B, is op dit moment nog niet voldaan aan de invulling van de gestelde voorwaarden, waaronder de realisatie van de vernieuwbouw van MFA De Paort. “Als gemeente hebben we daarnaast rekening te houden met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en moeten we alle belangen afwegen in de huidige en toekomstige situatie. Gelet hierop, is er op dit moment pas reden om het registergoed te verkopen of de bestaande overeenkomst te wijzigen, indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Wij geven daarom op dit moment dan ook geen gehoor aan het verzoek, om over te gaan tot het sluiten van een koopakte alsmede tot notariële levering van het deel van het Maasterras. De betreffende gronden zijn eigendom van de gemeente en het college kan op basis van haar eigenaarsbevoegdheid vrijelijk kiezen voor de verkoop ervan”, laat de gemeente in een reactie weten.