Gemeente Peel en Maas stelt Steunfonds open

8 feb 2023, 15:34 Algemeen
Afbeelding

De inwoners van gemeente Peel en Maas kunnen vanaf nu aanspraak maken op het Steunfonds inwoners Peel en Maas 2023. Om in aanmerking te komen voor de regeling dient inzichtelijk te worden gemaakt welke vaste lasten een inwoner heeft. Met het steunfonds wil de gemeente voorkomen dat burgers in de (problematische) schulden terecht komen, dan wel dat hun schulden verder oplopen door de huidige crisissen.

In 2022 zijn de tarieven voor gas en elektriciteit fors gestegen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Ook zijn de algemene kosten voor huishoudens gestegen door de aanhoudende inflatie. Om een extra stap te nemen op het gebied van financiële ondersteuning richting inwoners heeft de raad bij de begrotingsvaststelling voor 2023 een extra budget van maximaal 500.000 euro beschikbaar gesteld.

Het Steunfonds betreft geen generieke maatregel. Er wordt gericht beoordeeld of een inwoner ondersteunt dient te worden. Op basis van de vaste lasten van een inwoner wordt berekend hoeveel saldo er over blijft om te besteden aan de noodzakelijke kosten van het bestaan. Deze uitgaves en het overgebleven saldo worden afgezet tegen nibud-normen. Op basis hiervan wordt beoordeeld of aanvrager in aanmerking komt voor steun, of dat aanvrager de mogelijkheid heeft om eigen uitgaves in te perken. Het beschikbaar stellen van gegevens aan de gemeente kan drempelverhogend zijn voor de aanvrager.

Om recht te hebben op financiële ondersteuning uit het steunfonds dient het bruto jaarinkomen van een gezamenlijke huishouding lager te zijn dan 52.000 euro. Voor een alleenstaande of alleenstaande ouder geldt een bedrag van 45.000 euro. Ook mag het privévermogen van een gezamelijke huishouding niet hoger te zijn dan 15.210 euro. Voor alleenstaanden is dit vermogen niet hoger dan 7.605 euro.