Drugsgebruik onder jongeren in Peel en Maas wordt een steeds groter probleem

25 mei 2023, 10:32 Poll
Afbeelding

Het alcohol- en drugsgebruik binnen Horst aan de Maas ligt hoger dan de rest van Noord-Limburg, geeft Henk Verstappen, beleidsmedewerker Positieve Gezondheid en programmaleider ‘IN! Horst aan de Maas’, aan. In Peel en Maas circuleren ook de geluiden dat drugsgebruik en het drinken van alcohol steeds meer genormaliseerd wordt. Gaat gemeente Peel en Maas daarmee haar buurgemeente achterna?

Hoe deal jij met drugs? Deze vraag stond centraal in de gelijknamige documentaire waarin Juul en Morris, allebei ex-gebruikers uit de gemeente Horst aan de Maas, de kijker meenemen in hun dagelijks leven. Zien drinken, doet drinken. Volgens de heren staan mensen er niet bij stil op hoe veel plekken en hoe vaak er alcohol genuttigd wordt. “Mensen ontkennen dat er een probleem is en reageren gevoelig als er bijvoorbeeld wordt gesproken over het gebruik van alcohol op sportclubs of verenigingen. Het is een soort diepgewortelde cultuur. In het verenigingsleven, op een kermis, met het uitgaan: het is er altijd en wordt steeds vaker gecombineerd met (hard)drugs. En als je niet drinkt en/of gebruikt, dan ben je vaak de uitzondering en wordt daar iets van gevonden.” Alcohol en drugs worden dus stelselmatig gebruikt om verbinding te faciliteren, maar lijken in Horst aan de Maas juist steeds vaker tot verslaving, isolatie en vervreemding te leiden. Geldt dat ook voor Peel en Maas?

Drugsgebruik onder jongeren in Peel en Maas wordt een steeds groter probleem