Woningsloop voor herinrichting centrum Panningen van de baan

22 mrt. 2023, 09:26 Algemeen
Afbeelding

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft dinsdag 21 maart unaniem besloten om tegen woningsloop te stemmen. De raadsleden gaven de voorkeur aan een herinrichting van het centrum van Panningen waarbij het Raadhuisplein toegankelijk blijft om er te parkeren.

Mensen gedwongen uit hun woning zetten, daar was de raad het niet mee eens. D66 en de VVD wilden nog wel instemmen met het slopen van woningen, maar alleen als de bewoners toestemming daarvoor gaven. Dat voorstel kreeg geen meerderheid. Lokaal Peel en Maas, CDA en PvdA/GroenLinks waren namelijk stellig: het slopen van woningen is géén goede keuze. Volgens de partijen zijn er andere manieren om de parkeercapaciteit in het centrum uit te breiden. “Denk daarbij aan het verruimen van de blauwe zone”, aldus Tiny Valckx van Lokaal Peel en Maas. De partijen vroegen dan ook naar een onderzoek naar het uitbreiden van die blauwe zone.

Vergroenen

Lokaal Peel en Maas diende samen met het CDA een voorstel in om het Raadhuisplein als parkeerplein te behouden, het plein wel te vergroenen, maar geen woningen te slopen voor het realiseren van parkeerplaatsen op de Leerlooierweg. PvdA/GroenLinks sloot zich daarbij aan. “Door op zoek te gaan naar parkeermogelijkheden in een bredere straal rondom het centrum, kan de vergroening van het Raadhuisplein doorgevoerd worden. Parkeren op het Raadsplein blijft voor mindervaliden en zorgorganisaties nog altijd mogelijk”, aldus de partijen.

Eenrichtingsweg

Een andere mogelijkheid werd gegeven in het onderzoeken van de verkeersafwikkeling van de Raadhuisstraat. De vraag luidde of die straat wel doorgaand moet zijn. Om draagvlak hiervoor te creëren werd gedacht aan een verkeersonderzoek en het uitvoeren van proeven in het verkeer.

De gemeenteraad stemde uiteindelijk unaniem voor het gewijzigde voorstel. De betrokkenheid van inwoners bij de plannen werd daarbij aangehaald. Bij de verdere onderzoeken en uitwerking van het gewijzigde plan moet er regelmatig een terugkoppeling of informatiebijeenkomst georganiseerd worden voor alle betrokkenen.