Bestemmingsplan voor locatie Stichting Floriance in Meijel gewijzigd

12 apr. 2023, 11:19 Algemeen
Afbeelding

Stichting Floriance, een kleinschalige zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, vestigde zich in 2019 op de Heldensedijk 17 in Meijel. Het in gebruik nemen van de locatie als zorghuis was echter in strijd met het bestemmingsplan. Het College van B&W van Peel en Maas heeft nu besloten het bestemmingsplan te wijzigen en het gebruik van de locatie te legaliseren.

Op locatie Heldensedijk 17 wordt dag- en nachtverblijf aan negen cliënten geboden. Eén van de bewoners is de zoon van Florence Miedema, die samen met haar dochter Stichting Florancia oprichtte. Oorspronkelijk komt het gezin uit Friesland. “Mijn zoon heeft McDD (Multiple Complex Developmental Disorder) en zat in Friesland in een gesloten inrichting. Het was daar een onmenselijke situatie. Wij gingen daardoor op zoek naar een andere organisatie elders in het land. We dachten deze gevonden te hebben bij een zorgboerderij. Mijn man kon overgeplaatst worden van vliegbasis Leeuwarden naar de Peel en ik nam ontslag als groepsbegeleider van mensen met een verstandelijke beperking en kreeg in Venlo een baan aangeboden bij een zorgorganisatie.”

Kantoorwerkzaamheden

Pas toen Florence borstkanker kreeg, begon ze na te denken over haar toekomst. Ook het werken in de zorg trok ze in twijfel. “Door alle veranderingen in de zorg, onder andere vanwege bezuinigingen, kon ik mijn werk en de zorg voor mijn gevoel niet meer op een verantwoordelijke manier uitvoeren. De zorg die de cliënt nodig had, moest plaatsmaken voor meer kantoorwerkzaamheden.” In de tijd dat er twijfels ontstonden bij Florence, ging het ook slechter met haar zoon. De zorgboerderij waar hij verbleef, werd steeds grootschaliger. Samen met haar dochter Chantal nam Florence het besluit om zelf een zorghuis op te zetten. Ze konden een boerderij huren in Lierop. “Enkele cliënten zijn vanuit de zorginstelling waar ik werkte, mee verhuisd. De werkwijze die wij hanteren is niet gericht op administratief werk, dat werk wordt verricht als de bewoners een rustmoment hebben”, legt Florence uit. “Ons doel is deze mensen een meer menswaardig en respectvol bestaan te geven in een huiselijke omgeving. In plaats van de begeleiding richten op het beheersen van probleemgedrag, doen we dat op het herstel/verbetering van het ‘gewone’ leven. Begeleiders bouwen samen aan een onvoorwaardelijke en ondersteunende relatie met de bewoner. Zij zien het als één grote familie.”

Wennen

Omdat de huur in Lierop enorm werd verhoogd, was Stichting Florancia genoodzaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Die werd in 2019 gevonden in Meijel, aan de Heldensedijk. Volgens Florence heeft niet iedereen in de gemeente weet van de stichting. “We zijn midden in corona verhuisd en hebben er daardoor geen ruchtbaarheid aan kunnen geven. Ook hebben de bewoners moeten wennen aan de verhuizing. Voor hen is het lastig om met veranderingen om te gaan. Het bieden van een duidelijke structuur is heel belangrijk.”

Structuur

Die structuur is inmiddels gevonden en de bewoners voelen zich veilig. Met dagbesteding wordt een zinvolle invulling gegeven aan de dag. Er is onder andere een houtbewerkingsruimte aanwezig op het terrein, er lopen honden, geiten, paarden en ezels rond waarover de bewoners hun verantwoordelijkheid hebben, er is een moestuin aanwezig en er vinden creatieve activiteiten plaats. “Belangrijk is wel dat ze ook een rustmoment hebben na het werk. Hierdoor kunnen ze de prikkels verwerken en ontstaan er geen problemen.”

Meer activiteiten

De stichting heeft geen wens om op termijn in het aantal cliënten uit te breiden, maar wel om ruimtes voor dagbesteding uit te breiden. “We willen absoluut kleinschalig blijven, anders gaan we onze visie voorbij. We krijgen veel aanmeldingen, maar die slaan we af. We hopen in de toekomst wel meer verbinding te kunnen leggen met de bewoners in het dorp. Denk daarbij aan dagbesteding met eenzame ouderen. In mei starten de bewoners ook met sportlessen samen met een fysiotherapeut. In de toekomst hopen we activiteiten te kunnen organiseren waar buurtbewoners aan mee kunnen doen.”