Werkgroep Wonen Kessel-Eik spreekt onvrede over woonplan in gemeente uit

23 mrt. 2023, 14:05 Algemeen
Afbeelding

De werkgroep Wonen Kessel-Eik spreekt in een brief nogmaals de gemeente Peel en Maas toe over het bouwen van woningen. Meerdere malen uitten verontruste bewoners van Kessel-Eik hun zorgen over de woningnood in het dorp. Volgens de werkgroep wordt er nog geen vaart gemaakt en liggen er geen concrete woonplannen op tafel.

“De gemeente Peel en Maas heeft zelfsturing hoog in het vaandel staan. Wij als werkgroep Wonen zijn daar een goed voorbeeld van. Maar na drie jaar krijgen we nog steeds nul op ons rekest”, luidt de eerste alinea van de brief. De werkgroep geeft aan dat zij het gevoel heeft dat Kessel-Eik niet meetelt in de gemeente Peel en Maas. Dit is ook eerder aangehaald in de raadsvergadering van 26 september 2022. Wethouder Rob Wanten stelde de werkgroep destijds gerust. Dat is een half jaar later niet meer het geval. “Na enkele gesprekken met de gemeentelijke ambtenaren wordt ons voorgevoel toch bevestigd. Hoe kan het zo zijn dat er in andere dorpen wel diversen bouwprojecten zijn, maar in Kessel-Eik al zeventien jaar niets is gebouwd? Het gevolg daarvan is dat de jeugd wegtrekt en dat de ouderen niet kunnen doorstromen naar een levensloopbestendige woning. Door te weinig aanwas komt de school in gevaar. Zonder school zal het dorp steeds minder aantrekkelijk worden om in te wonen. Hierdoor zal de vergrijzing toenemen en uiteindelijk zal de school verdwijnen uit ons dorp.”

De werkgroep maakt zich daarom grote zorgen over de sociale gevolgen die hierdoor ontstaan. De inwoners van Kessel-Eik doelen daarmee op het wegvallen van verenigingen en clubs. “De initiatiefnemers en eigenaren van herontwikkelingslocaties komen naar ons idee met goede oplossingen om binnen de kern op gepaste wijze woningen toe te voegen. Deze worden steevast door de gemeente afgewezen zonder enig perspectief. We willen juist zorgen voor doorstroming en per locatie zorgen voor een goede mix van woningen.” In de brief is te lezen dat de werkgroep het gesprek aan wil gaan met het college. Er wordt gevraagd om een gesprek binnen vier weken. “Doel van het gesprek zou zijn: komen tot concrete afspraken over de ‘toegewezen’ 34 woningen. Afhankelijk van de uitkomst zullen we ons beraden over de vervolgstappen.”