Bewoners centrum Panningen opgelucht: huizen niet gesloopt voor herontwikkeling

30 mrt. 2023, 08:57 Algemeen
Afbeelding

De bewoners die tegen de sloop van hun huizen in het centrum van Panningen waren, spreken hun vreugde uit over het besluit dat de gemeenteraad vorige week nam. De tegenstanders geven echter aan dat het een keuze is waarin er een gebrek aan visie en ambitie wordt getoond. Rick Hendricks staat open voor het bedenken van een plan waarbij de huidige problemen worden aangepakt én waarbij de bewoners die tegen de sloop zijn, worden ontzien.

Roel Schmidt, die spreekt namens de bewoners Julianastraat 2, 4 en 6. Beatrixstraat 4 en Patersstraat 23, geeft aan het besluit van de raad niet te hebben verwacht. De bewoners gingen uit van de variant waarbij de uitkoop van woningen slechts mogelijk zou zijn op basis van vrijwilligheid.  ”Dat de raad, notabene unaniem, heeft gekozen voor variant 3 heeft onze verwachtingen overtroffen. De acties die wij hebben gevoerd tegen het slopen van onze woningen lijken echt effect te hebben gehad”, aldus Schmidt.

Onzekerheid

Volgens Schmidt is de onzekerheid waarin de bewoners vijftien maanden zaten onnodig geweest. “Als de gemeenteraad nu unaniem tegen het slopen van woningen was en dat vooral van dwang geen sprake mocht zijn, had dit ook eerder uitgesproken kunnen worden. Dat had veel onrust kunnen besparen. Toch willen we graag iedereen die ons geholpen en/of gesteund heeft bedanken. Ook richting alle raadsfracties een woord van dank voor het luisterende oor tijdens de goede gesprekken. Wij zullen ons actief inzetten om te zorgen dat het maximale resultaat uit variant 3 wordt gehaald en er een impuls aan het centrum gegeven kan worden die het centrum verdient.”

Teleurstellend

Een tweetal woningeigenaren was wel voorstander van de plannen en had geen moeite met de sloop van hun woning. Rick Hendricks was daar één van. Hij vindt de keuze die de raad heeft gemaakt teleurstellend voor de toekomst van het centrum. “Het geringe aantal parkeerplaatsen, de onoverzichtelijke parkeerroute, de gevaarlijke verkeerssituatie en het aanpakken van de hittestress worden met de huidige keuze, voor variant 3, niet voldoende aangepakt. Daarom vinden wij dat de huidige keuze er eentje is met een gebrek aan visie en ambitie.”

De keuze voor variant 3 is niet toekomstgericht en lost weinig op

Emoties

Hendricks is van mening dat de keuze voor variant 3 berust is op onderbuikgevoelens en emoties. “Ondanks dat wij mee wilden werken aan de plannen, hebben we begrip voor het standpunt van de andere bewoners en wensen we hen de komende jaren veel leef- en woonplezier. Maar de keuze voor variant 3 is niet toekomstgericht en lost weinig op. 3,5 miljoen euro is veel te veel geld, voor tijdelijke en beperkte oplossingen. De raad heeft, op de lange termijn, voor de duurste oplossing gekozen en er is nog steeds geen duidelijkheid voor de bewoners over de toekomst.”

Onderling overleg

Ook geeft Hendricks aan dat hij creatief mee wilt denken aan oplossing voor de huidige probleem. “De huizen van bewoners die wél mee wilden werken aan de plannen liggen tegenover elkaar en grenzen aan de voormalig postkantoorlocatie. In onderling overleg kunnen we dus naar een plan toewerken waarbij de huidige problemen worden aangepakt én waarbij de bewoners die tegen de sloop zijn, worden ontzien. Al met al is deze win-win-situatie misschien wel de beste oplossing voor een beladen probleem.”

Tekst: Jeanine Hendriks