College legt bezwaren omwonenden naast zich neer: komst zendmast Vodafone in Kessel-Eik is definitief

do 7 sep., 12:05 Algemeen
Afbeelding

Het College van B&W heeft vorig jaar een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een antenne-opstelpunt van Vodafone in Kessel-Eik. De aanleiding hiervoor is de dekkingsverplichting waaraan de aanvrager in juli 2022 moest voldoen. In maart 2023 besloot het college goedkeuring te geven. Omwonenden waren echter tegen de komst van de zendmast en gingen in bezwaar. Ze brachten onder andere een alternatieve locatie in, maar die is volgens de gemeente niet geschikt. Nu de bezwaren van tafel zijn, is de vergunning definitief.

Het college heeft besloten om de bezwaren van de omwonenden ongegrond te verklaren en het bestreden besluit (de verleende vergunning) in stand te laten. Tijdens de bezwarencommissie haalden de omwonenden een alternatieve locatie aan voor de zendmast. De buurtbewoners hebben namelijk geen bezwaar tegen het plaatsen van de zendmast aan de andere kant van de Napoleonsbaan, 200 meter meer richting Neer en voor of in het bosperceeltje aldaar. Zowel Vodafone als de gemeente vindt deze locatie ongeschikt. 

Zoekcirkel

In de eerste plaats omdat het te ver buiten de radiotechnisch aangegeven zoekcirkel is gelegen. Daarnaast is de toegangsweg en het stroomtracé problematischer ten opzichte van de huidige locatie. Bovendien is het onduidelijk of de perceeleigenaren toestemming geven voor het gebruiken van hun perceel. Rekening houdend met alle belangen, waaronder die van de omwonenden en andere belanghebbenden, blijft Vodafone bij haar standpunt dat de huidige locatie het meest geschikt is. “Uit de reactie van Vodafone blijkt dat de, tijdens de bezwaarschriftenprocedure genoemde, alternatieve locatie geen locatie is waar een gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt. Wij onderschrijven het standpunt van Vodafone”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Winterlinde

Tijdens de hoorzitting is naar voren gebracht dat omwonenden liever zien dat de zomereiken, die genoemd worden in het landschappelijk inpassingsplan, worden vervangen door een (gelijkwaardige) andere soort. Dit vanwege de komst van de eikenprocessierups. Vodafone en het college hebben hier geen bezwaar tegen. Het landschappelijk inpassingsplan is daarom door Vodafone aangepast. Er wordt een houtsingel aangelegd waar, in plaats van zomereiken, hoofdzakelijk winterlinde worden aangeplant.

Strijd opgegeven

Nu het college de bezwaren van de omwonenden naast zich neer heeft gelegd, geeft Janneke Reijnders de moed op. Als omwonende streed ze ruim een jaar om de zendmast op een andere locatie te krijgen. “Zij zijn groot en wij zo nietig. Daar loop je makkelijk overheen. Dat de eiken worden vervangen door zomerlinde is dan nog iets. Verder strijden voor het recht, waar begin ik aan? Ik laat het erbij.”

Tekst: Jeanine Hendriks