Bewoners Kessel-Eik vechten komst zendmast Vodafone aan

20 jul. 2023, 14:16 Algemeen
Afbeelding

Dat Vodafone op een stuk grond aan de Rijksweg in Kessel-Eik een 40 meter hoge zendmast wil plaatsen, is bij de omwonenden in het verkeerde keelgat geschoten. De zendmast komt volgens hen namelijk in het zicht te staan, waardoor een andere locatie geschikter is. Daarom besloten de omwonenden bezwaar te maken tegen de vergunning die de gemeente heeft afgegeven. De bezwarencommissie heeft onlangs de bezwaren aangehoord en brengt over enkele weken haar advies uit aan het college.

Niet alle omwonenden ontvingen vorig jaar een informatiebrief van Vodafone over de komst van een zendmast in de buurt. Janneke Reijnders, die aan de Roland in Kessel-Eik woont, was niet blij toen ze de brief op haar deurmat kreeg. Ze besloot langs de deuren te gaan om handtekeningen te verzamelen om haar statement kracht bij te zetten. Afgevaardigden daarvan waren ook aanwezig tijdens de hoorzitting die onlangs op de agenda stond. Nadat een digitale informatieavond weinig uitkomst bracht, de daarop volgende vragen niet werden beantwoord en de vergunning toch werd goedgekeurd door de gemeente, besloten de burgers de vergunning aan te vechten via de bezwarencommissie. Eén van de bezwaren die werd aangekaart, ging over de communicatie tussen Vodafone en de omwonenden. “De eerste informatieavond kon op een locatie worden georganiseerd in plaats van online. De meeste omwonenden zijn op leeftijd en weten niet hoe een digitale vergadering werkt”, gaven de bezwaarmakers aan.

Tijdens de hoorzitting concludeerde de klachtencommissie dat de communicatie tussen Vodafone en de bewoners gebrekkig is verlopen. Ook gemeente Peel en Maas toonde weinig regie daarin, vond de commissie. Volgens het beleid van de gemeente is dat ook niet nodig.

De initiatiefnemer dient de dialoog te voeren met omwonenden en dat is gebeurd. Wel gaf de vertegenwoordiger van Vodafone aan dat er beter gecommuniceerd had kunnen worden. 

Bewoners gaven namelijk aan dat enkele vragen tijdens de informatieavond niet beantwoord werden. Eén daarvan ging over de zoekcirkel. “Waar is de zoekcirkel op gebaseerd? Er is geen duidelijke onderbouwing waarom de zendmast juist op deze plek wordt geplaatst. Als de zendmast aan de overkant wordt geplaatst, heeft niemand er last van”, aldus de omwonenden. “We zijn niet tegen een goede verbinding, maar we zijn van mening dat door de komst van de zendmast op die plek de leefbaarheid van de omgeving voor mens en dier wordt aangetast. We hebben het gevoel dat we als burgers langs de zijlijn staan.” Volgens Vodafone is een andere locatie niet mogelijk, juist omdat de zendmast dan meer in het zicht komt te staan en er geen volledige dekking is als de mast buiten de zoekcirkel geplaatst wordt. De exacte locaties binnen de zoekcirkel zijn vertrouwelijk.”

Ook het brandgevaar en de beplanting om de mast werden aangekaart. Of de bezwaren gegrond worden verklaard, is aan de klachtencommissie die advies brengt aan het college. Uiteindelijk beslist het college wat er met de bezwaren gebeurt.

Vodafone is wel bereid om andere boomsoorten te kiezen in plaats van de eikenbomen. Volgens de bezwaarmakers zijn die bomen niet gewild, omdat ze rupsen aantrekken.