Noodverordening in gedeelte van de Heldense Bossen

20 apr. 2023, 09:28 Algemeen
Afbeelding

Er is per direct een noodverordening van kracht in een gedeelte van de Heldense Bossen. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft dit besloten in overleg met politie en justitie. De noodverordening geldt voor het gedeelte van het bos waar caravans en andere materialen zijn gestald door personen die daar eerder demonstreerden voor meer woonwagenstandplaatsen in de gemeente Peel en Maas. Zolang de noodverordening van kracht is, mag niemand zich in dit gebied begeven. De noodverordening geldt tot nodig is.

Aanleiding voor de noodverordening is het feit dat op dinsdagavond 18 april op deze plek een caravan is afgebrand, waarbij er een ernstig vermoeden is van brandstichting. Omdat het om een bosgebied gaat, is er sprake van een ernstig gevaar voor een bosbrand. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo: “We willen voorkomen dat een gevaarlijke situatie zoals die zich nu voordeed, zich herhaalt. We hebben de noodverordening ingesteld om dit gevaar in te perken, ter bescherming van het natuurgebied en mensen die van dit gebied gebruik maken.”

De noodverordening wordt ter plekke aangegeven en is te raadplegen op overheid.nl en www.peelenmaas.nl Daar is ook een plattegrond te vinden met het gebied waar de noodverordening geldt. Overtreding van de noodverordening is strafbaar. Recreëren in de Heldense Bossen blijft gewoon mogelijk, behalve in het gedeelte waar de noodverordening geldt.

Nieuw handhavingsbesluit tegen gebruik van het bosperceel

Het gedeelte van het bos is in september 2022 in gebruik genomen door woonwagenbewoners. Zij gaven aan hier te demonstreren voor meer woonwagenstandplaatsen in Peel en Maas. In oktober heeft het college een handhavingsbesluit genomen om het gebruik van het bosperceel te beëindigen. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt en is door bezwaarmakers aan de rechtbank verzocht om het besluit te schorsen. De voorzieningenrechter heeft dit verzoek ingewilligd.

De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie heeft het bezwaar behandeld en advies uitgebracht aan het college. In lijn met dit advies heeft het college begin april het bezwaar gegrond verklaard, het besluit van oktober ingetrokken en een vervangend besluit genomen om het gebruik op het perceel te laten beëindigen. Handhaving wordt hiermee voortgezet.