De provincie doet er toe

6 apr. 2023, 10:04 Politiek
Afbeelding

Vorige week werden de nieuwe Staten geïnstalleerd. Ook ik heb de eed mogen afleggen en ben me heel bewust van de grote uitdagingen die op het bordje van de provincie liggen of komen. Gelukkig zijn we met 47 Statenleden die ieder vanuit hun eigen achtergrond en perspectief een bijdrage kunnen leveren. Zelf doe ik dat vanuit het verkiezingsprogramma van het CDA, maar uiteraard ook en vooral met mijn eigen gezond verstand en moreel kompas. 

Daarin vind ik het heel belangrijk dat we samenwerken. Samenwerken voor Limburg en de Limburgers. Onderling met alle politieke partijen, maar zeker ook daarbuiten. In de campagnetijd ben ik in alle elf de kernen van Peel en Maas op bezoek geweest. Op plekken waar de provincie soms een kleine rol heeft zoals een financiële bijdrage voor vergroening van een schoolplein of de (ver) bouw van een gemeenschapshuis. Maar soms ook een leidende rol heeft in bijvoorbeeld de waterhuishouding en natuurontwikkeling. Uiteraard werk ik voor alle inwoners van Limburg en toch is de verbinding met wat hier in Peel en Maas speelt heel belangrijk. Je ziet dan direct de effecten van de besluiten die we in Maastricht nemen en op werkbezoek hoor ik wat goed gaat, maar zeker ook wat beter kan en moet. Die input en kennis is nodig om de belangen af te kunnen wegen en goede besluiten te nemen. Daarom is het van belang is dat we elkaar blijven ontmoeten. Zodat we ook in Peel en Maas samenwerken voor Limburg.

Marlou Absil

CDA