Inwoners in Peel en Maas verdienen schone lucht

3 feb. 2023, 11:10 Politiek
Afbeelding

De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen jaren verbeterd. Maar lang niet goed genoeg. Zeker niet in Limburg. Volgens nieuw onderzoek van de GGD veroorzaakt de huidige luchtverontreiniging in Limburg nog steeds schade aan de gezondheid. Maatregelen zijn daarom nodig.

De GGD onderzocht de effecten van de luchtkwaliteit op de gezondheid van de Limburgers en concludeert dat we gemiddeld bijna elf maanden korter leven door luchtverontreiniging. Bij bijna één op de vijf Limburgse kinderen is luchtverontreiniging de oorzaak van hun astma. En opvallend: in Noord-Limburg is de luchtkwaliteit slechter dan in het zuiden. Ten slotte is de buitenlucht die we inademen vergelijkbaar met het passief meeroken van vier tot vijf sigaretten per dag.

Deze schokkende cijfers laten zien dat maatregelen aan de bron nodig zijn om de luchtverontreiniging te verminderen. Want minder blootstelling levert uiteindelijk ook gezondheidswinst. Wat voor iedereen een belangrijk goed is. De Limburgse GGD’s roepen daarom gemeenten en provincie op om het belang van het verbeteren van de luchtkwaliteit voorop te blijven stellen in beleid. De gemeente Peel en Maas heeft zich al aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord om te werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. D66 Peel en Maas juicht deze ontwikkeling alleen maar toe zodat de gemeente met andere partners aan maatregelen en innovaties kan werken voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Want gezonde lucht is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

De fractie D66