Particulier wil achttien nieuwe woningen in Koninglust realiseren

za 30 mrt, 08:12 Algemeen
Afbeelding

Voor Koningslust staat een belangrijk besluit op de agenda van de gemeenteraad van Peel en Maas dinsdag 9 april. Het betreft het bestemmingsplan woningbouw Koningslust, dat de realisatie van achttien nieuwe woningen mogelijk maakt. Dit plan, voorgesteld door de lokale gemeenschap van Koningslust, heeft tot doel de leefbaarheid te vergroten door tegemoet te komen aan de woonbehoefte in het gebied.

Het plan komt voort uit een grondig onderzoek dat door de inwoners van Koningslust zelf is uitgevoerd. Door middel van enquêtes is de leefbaarheid in kaart gebracht, waaruit bleek dat er behoefte is aan circa tien extra woningen tot 2030.

Echter, het voorgestelde plan voorziet in achttien woningen, wat volgens de werkgroep Wonen in Koningslust beter aansluit bij de daadwerkelijke behoefte van de gemeenschap, ondanks eerdere onderzoeksresultaten.

Het beoogde gebied voor de woningen bevindt zich naast de woning Meester Caelersstraat 15 en achter de woningen Adriaansweg 9 en 11. Hoewel deze gronden zich planologisch in het buitengebied bevinden, grenzen ze direct aan de kern van Koningslust, wat de uitbreiding van de bestaande kern passend maakt. De ontwikkelaar heeft het hele grondgebied in eigendom en heeft plannen om ook in de toekomst meer woningen te realiseren, al zal de haalbaarheid van een mogelijke tweede fase nog moeten worden afgewogen.

Wat betreft de toewijzing van de woningen zijn er afspraken gemaakt om deze zoveel mogelijk toe te wijzen aan inwoners van Koningslust. Mocht er echter onvoldoende interesse zijn vanuit het dorp, dan komen andere inwoners van Peel en Maas in aanmerking. Pas daarna kunnen de woningen op de vrije markt worden aangeboden door de ontwikkelaar.

Het bestemmingsplan woningbouw Koningslust heeft reeds ter inzage gelegen van 15 december 2023 tot en met 25 januari 2024, zonder dat er bezwaren zijn ingediend. Het plan wordt nu ongewijzigd voorgelegd aan de gemeenteraad van Peel en Maas voor definitieve vaststelling.