Gemeente Peel en Maas herijkt beleid voor gebruik vrijgekomen agrarische panden

vr 29 mrt, 13:00 Algemeen
ralph muyres
Afbeelding

Het buitengebied van Peel en Maas ondergaat een transitie met een groeiende diversiteit aan economische activiteiten en een grotere focus op natuurontwikkeling en biodiversiteit. Dit heeft echter geleid tot een toename van leegstand in agrarische panden, met name door een groeiend aantal stoppende agrariërs als gevolg van de stikstof- en energiecrisis, en een afname van natuurlijke bedrijfsopvolging. Gemeente Peel en Maas wil daarom inzetten op een andere invulling van deze agrarische panden.

De problematiek rondom leegstand wordt erkend als meer dan een ruimtelijke kwestie. Voor veel agrariërs vormen hun pensioenen de waarde van hun land en gebouwen. Het onvermogen om deze te verkopen kan leiden tot financiële problemen en een verhoogd risico op sociaal-maatschappelijke uitdagingen, zoals verpaupering en ondermijning van de leefbaarheid in landelijke gebieden.

Als reactie hierop heeft de gemeente Peel en Maas aangekondigd het beleid met betrekking tot vrijgekomen agrarische panden te herijken. Wethouder Rob Wanten benadrukt de noodzaak om de mogelijkheden voor het gebruik van deze panden uit te breiden: “We willen dat bijvoorbeeld ook kleine bedrijfjes hier hun onderkomen kunnen vinden.”

In het herziene beleid worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor het gebruik van deze panden. Tot dusverre mochten deze alleen worden gebruikt voor vaste opslag of als stalling voor caravans en campers, en alleen door de eigenaar van het pand. De gemeente streeft ernaar om het verhuren van deze locaties toe te staan en om verschillende bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken, zoals timmerbedrijven, lasbedrijven en loodgietersbedrijven.

De herijking van het VAB (Vrijgekomen Agrarische Bebouwing) beleid is een stap in de richting van een meer integrale aanpak van leegstand, waarbij wordt samengewerkt met diverse stakeholders en gebruik wordt gemaakt van een breed scala aan instrumenten. Het beoogt niet alleen de transitie van het buitengebied verder vorm te geven, maar ook om de leefbaarheid ervan te versterken.

Het huidige VAB beleid, dat dateert uit februari 2011, wordt als ontoereikend beschouwd voor de huidige praktijk en de uitdagingen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd.

De herijking van dit beleid is dus noodzakelijk om beter aan te sluiten bij de behoeften van de gemeenschap en de ontwikkelingen in het buitengebied van Peel en Maas.