Project Boeren en Energie stimuleert agrariërs meer energiemaatregelen te treffen

wo 21 feb, 15:31 Algemeen
Afbeelding

Gemeente Peel en Maas gaat deelnemen aan het project Boeren met Energie om gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen om het energieverbruik van de agrariërs omlaag te brengen. De kosten voor deelname aan het project bedragen 7.550 euro per gemeente. Er wordt uitgegaan van een deelname van tien gemeenten in de regio.

In RESNML verband is er regelmatig overleg met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Uit dat overleg is het Coalition of the Willing (CoW) project ‘Boeren met Energie’ gekomen. In iedere deelnemende gemeente wordt een groep van agrarische ondernemers samengesteld. In het project wordt voor iedere onderneming een individueel energiedashboard gemaakt.

We kunnen boeren ondersteunen in hun zoektocht om kosten te besparen

Onder begeleiding van adviseurs kan aan de hand van het dashboard een vergelijking worden gemaakt tussen het energieverbruik van de deelnemers en gezamenlijk gezocht worden naar innovatieve oplossingen om het energieverbruik omlaag te brengen. De resultaten van de gemeentelijke werkgroepen zullen door de LLTB gedeeld worden in themabijeenkomsten om andere ondernemers meer energiebewust te maken en een verdere uitrol van het project mogelijk te maken. “In het project boeren en energie wordt een dashboard ingericht waarmee boeren hun eigen energieverbruik kunnen vergelijken met collega’s. Zo kunnen boeren van elkaars bedrijfsvoering leren en daarmee hun eigen bedrijfsvoering op energievlak efficiënter maken. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten; we kunnen boeren ondersteunen in hun zoektocht om kosten te besparen en we realiseren een energiebesparing. Dit is winst en draagt ook bij aan onze klimaatdoelen”, aldus een woordvoerder van de gemeente Peel en Maas.

Het project richt zich op de agrarische sector, met uitzondering van de glastuinbouw. De ondernemers die onder de doelgroep van het CoW-project vallen zijn: veehouderijen, akkerbouwbedrijven (open teelt), bedrijven die telen in gebouwen (bedekte teelt) en loonwerkbedrijven. Ook in de glastuinbouwsector is er veel aandacht voor energiebesparing. Zij vallen niet binnen de scope van dit project omdat de glastuinbouwsector een separate route volgt om in 2040 klimaatneutraal te zijn. “Deze methode (werken met dashboards) werkt goed bij boerenbedrijven. Voor andere bedrijfstakken stimuleren we energiebesparing en verduurzaming op vlakken die passen bij hun bedrijf. MKB en horecabedrijven hebben we als gemeente de mogelijkheid geboden om een energiescan uit te laten voeren. Vanuit de regio is er voor bedrijven in de logistiek, de mogelijkheid om informatie in te winnen bij logistiekmakelaars. Zij helpen ondernemers op weg in de zoektocht naar subsidiemogelijkheden om hun logistiek en vervoer te verduurzamen. De glastuinbouw heeft de afgelopen tijd zelf al behoorlijke verduurzamingsslagen gemaakt. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar besparingsmogelijkheden. De hoge gasprijs heeft voor een versnelling in deze sector gezorgd.”

Er dienen voldoende ondernemers deel te nemen aan het project. Er wordt uitgegaan van een minimum van vijftig deelnemers, waarvan minimaal vijf ondernemers uit Peel en Maas. De LLTB zal haar netwerk inzetten om in iedere deelnemende gemeente een representatieve groep ondernemers bij elkaar te brengen. Indien er onvoldoende (minder dan vijftig in de gehele RESNML-regio en/of minder dan vijf in Peel en Maas) ondernemers aansluiten, vindt het project geen doorgang.

Wervingsperiode

De eerste wervingsperiode loopt daarbij van tot en met 31 maart. De eerste vijftig deelnemers (verdeeld over de deelnemende gemeenten) kunnen kosteloos deelnemen aan het project.