Onafhankelijke bemiddelaar moet verziekte verhoudingen binnen NLW zien te herstellen

do 22 feb, 14:53 Algemeen
Afbeelding

Op last van de rechter moet een bemiddelaar de verstoorde verhoudingen bij sociale werkvoorziening NLW gaan herstellen. Daar woedt al jaren een conflict tussen de ondernemingsraad en de directie, dat blijft sluimeren. De sfeer is totaal verziekt, zo concludeerden raadsheden die zich bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam donderdag 15 februari over de kwestie bogen.

Leden van de ondernemingsraad voelen zich geïntimideerd en van hogerhand gebeurt er te weinig om deze leden in bescherming te nemen. Dat leert een rapport dat eind vorige maand verscheen en gaat over de veiligheid op de werkvoer bij sociale werkvoorziening NLW. Gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray zijn de drie aandeelhoudende partijen van de werkvoorziening en hebben derhalve grote belangen bij het wel en wee van het NLW. Dat de ondernemingsraad en directie elkaar al tijden het leven zuur maken, komt de werknemers van NLW - mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - uiteindelijk niet ten goede.

Stap naar rechter

De ondernemingsraad voelde zich door de gang van zaken genoodzaakt om naar de bedrijvenrechtbank te stappen. Het zit de ondernemingsraad niet lekker dat ze niet zijn geraadpleegd over een aantal zaken die te maken hebben met de reorganisatie die in gang werd gezet nadat directeur Ward Verkuylen het in 2022 voor het zeggen kreeg bij de sociale werkvoorziening. Volgens de ondernemingsraad had hij advies moeten vragen, maar liet hij dat na. Volgens de directie, met Verkuylen aan het hoofd, hoefde dat niet omdat er nauwelijks iets veranderd is. Binnen een tijdsbestek van zes weken laat de Ondernemingskamer weten wie er gelijk heeft in de kwestie.

Zwaargewicht

Met die uitspraak zal het heersende wantrouwen echter niet worden weggenomen. Er wordt over en weer met modder gegooid en een structurele oplossing lijkt niet zomaar voorhanden. De ondernemingsraad stelde tijdens de gang naar de rechter daarom voor om een onafhankelijke bemiddelaar te benoemen. De rechter ging mee in het voorstel. Ze gaan op zoek naar iemand voor wie beide partijen respect hebben. Een ‘zwaargewicht’. Opvallend was overigens dat de NLW-directie bereid was nog verder te gaan; Verkuylen gaf aan bereid te zijn om definitief afstand te doen van zijn verantwoordelijkheden.