Raadslid VVD voorstander van gemeentelijke ondersteuning à 10 euro per leerling

do 16 nov., 14:40 Algemeen
Afbeelding

Nadat de vrijwillige ouderbijdrage per wet daadwerkelijk vrijwillig is geworden, ontvangt raadslid Suzan Hermans (VVD) signalen van scholen die vrezen dat uitstapjes in gevaar komen. Er is volgens Hermans te weinig geld beschikbaar voor scholen om de activiteiten in de toekomst te blijven organiseren. Daarom staat ze achter het plan om als gemeente per kind een bijdrage te leveren van 10 euro. Wethouder Machteld Beukema gaat onderzoeken of er daadwerkelijk behoefte is aan deze bijdrage.

Sinds 2021 geldt er een wet die bepaalt dat de vrijwillige ouderbijdrage daadwerkelijk vrijwillig is, en dat alle leerlingen moeten kunnen deelnemen aan activiteiten georganiseerd door de school, ongeacht ouderlijke bijdragen. Voorheen compenseerde de Stichting Leergeld ouders die de ouderbijdrage niet konden betalen, maar sinds de wetswijziging ontvangt de stichting geen subsidie meer. Dit heeft geleid tot een afnemend aantal ouders dat de ouderbijdrage voldoet, wat de bereidheid tot bijdragen beïnvloedt en zo de organisatie van activiteiten en uitstapjes in gevaar brengt. Het afnemen van ouderbijdragen zorgt ook voor kansenongelijkheid op scholen.

Suzan Hermans van de VVD staat daarom achter het plan om als gemeente een structurele bijdrage van 10 euro te gaan verstrekken per kind. Volgens wethouder Machteld Beukema is er echter geen behoefte vanuit de schoolbesturen. Zij geven aan dat er geen significante afname is te zien in de vrijwillige ouderbijdrage en zij geen problemen ervaren met het organiseren van activiteiten. Omdat Hermans ervan is overtuigd dat individuele scholen zich wel zorgen maken, gaat wethouder Beukema toch in gesprek met de scholen om te achterhalen waar de behoeftes liggen.