Zorgwekkende stijging van vapen onder middelbare scholieren, school neemt maatregelen

9 nov 2023, 09:10 Algemeen
Afbeelding

Het gebruik van e-sigaretten, ofwel ‘vapen’, onder middelbare scholieren lijkt de afgelopen tijd sterk te zijn toegenomen, volgens recente bevindingen van het Bouwens in Panningen. Hoewel er geen specifieke aantallen beschikbaar zijn, is dit probleem duidelijk zichtbaar geworden voor schoolpersoneel. 

Steeds meer leerlingen van het Bouwens vapen, concludeert rector Annemarie Lukassen. Exacte aantallen heeft ze niet, maar de toename van vapes is wel waarneembaar op de middelbare school, geeft ze aan. “Het is erg gemakkelijk te verkrijgen en lijkt in de ogen van jongeren nog gezond ook, vanwege de associatie met fruit.” Dit heeft geleid tot bezorgdheid onder ouders en schoolbeheerders over de mogelijke gezondheidsrisico’s en verslavingsgevaren.

Om vapen te voorkomen en aan te pakken, heeft de school verschillende maatregelen geïmplementeerd. “Ten eerste wordt vapen op dezelfde manier behandeld als roken, en leerlingen die betrapt worden, worden bestraft met corvee en hun vape wordt in beslag genomen. Daarnaast heeft de school ouders geïnformeerd over dit probleem en heeft het onderwerp ook aandacht gekregen in de ouderraad. Er wordt zelfs nagedacht over het organiseren van een informatieavond om ouders bewust te maken van de risico’s van vapen.”

Bewustmakingsprogramma’s en voorlichtingscampagnes zijn in Nederland in ontwikkeling en worden ingezet om leerlingen te informeren over de gevaren van vapen. Deze programma’s omvatten verschillende lesmodules en hebben de betrokkenheid van longartsen, die de ernstige gevolgen van vapen benadrukken. Brancheorganisaties bieden steeds meer informatie en ondersteuning, met de erkenning dat ouders een cruciale rol spelen in het voorkomen van deze gevaarlijke verslaving. “Het is belangrijk om ouders mee te krijgen en hen ook bewust te maken van de gevolgen. Als school alleen kunnen wij deze ongezonde en gevaarlijke verslaving niet stoppen. Het is dweilen met de kraan open, omdat enerzijds ouders de gevaren niet zien en het vapen toelaten en anderzijds omdat de jeugd gemakkelijk (en goedkoper dan shag of sigaretten) aan een vape en inhoud kan komen.”

Hoewel het nog te vroeg is om over grootschalige successen te spreken, zijn er wel enkele positieve ontwikkelingen opgemerkt op kleine schaal. Bijvoorbeeld, wanneer een docent de gevolgen van vapen bespreekbaar maakt in de klas, kan dit bijdragen aan bewustwording. Ook het laten werken aan een lesbrief over de gevolgen van vapen als straf voor leerlingen die betrapt zijn, lijkt effectief te zijn.