In 2024 aandacht voor sporthallen Maasbree en Panningen

za 11 nov., 09:05 Algemeen
Afbeelding

De toekomst van de sporthallen in Maasbree, Baarlo en Panningen staan in 2024 ter discussie. Worden deze hallen verbouwd of verplaatst en op welke locatie is dat mogelijk? Gemeente Peel en Maas streeft ernaar in 2024 de raad definitief te laten besluiten over de toekomst van sporthal Maasbree en sportcomplex de Heuf in Panningen. Voor Baarlo wordt in 2024 verder onderzocht welk type sportaccommodatie nodig is, en op welke locatie, in samenhang met andere ruimtelijke vraagstukken.

De afschrijvingstermijn van de sporthal in Maasbree, daterend uit 1978, is verstreken en dat levert toenemende functionele en technische mankementen op. De urgentie om tot vervanging over te gaan is hoog. Om te komen tot een nieuwe sporthal is Stichting Bree sinds 2019 in gesprek met verschillende verenigingen, gemeente, een adviesbureau en een ontwerpbureau. Naar aanleiding van dit proces zijn drie locaties vastgesteld die nader onderzocht konden worden. 

Het ging hier om de bestaande locatie Achter de Hoven waarbij vernieuwbouw of nieuwbouw zou kunnen plaatsvinden. Een tweede locatie werd gevonden bij Meuleveld, waar solitaire nieuwbouw zou kunnen plaatsvinden. Hier werd in eerste instantie niet de voorkeur aan gegeven, omdat de stichting graag wil samenwerken met andere instanties of sportverenigingen. Daarom werd scenario drie verder onderzocht: Sportpark Breetse Peelweg. Daar wordt MVC’19 gehuisvest en in samenwerking met de club zou er een sportieve omgeving ontstaan. Er werd echter geen meerderheid gevonden toen de leden van MVC’19 stemden over de komst van de sporthal. Voor zowel de sporthal in Maasbree als die in Panningen geldt dat er met betrokken partijen en verenigingen gezamenlijk een scenario-onderzoek wordt uitgevoerd.

Voor Baarlo wordt in 2024 verder onderzocht welk type sportaccommodatie nodig is, en op welke locatie. De scholen, Omnibus en Diamant, maar ook sporthal de Kazing zijn aan vervanging toe. Het dorpsoverleg Baarlo streeft ernaar om een locatie te vinden waar de scholen en een sportaccommodatie samenkomen. Momenteel zijn er drie locaties op het oog: het centrum, het oostelijke deel van het dorp en Kuukven.