Veldstraat Baarlo opnieuw gedragscampagne gestart

do 9 nov., 08:57 Algemeen
Afbeelding

Momenteel is de toegestane snelheid op de Veldstraat in Baarlo 50 kilometer per uur. Daar willen de bewoners van de straat verandering in zien. Zij geven aan dat de weg te smal is en dat 30 kilometer per uur beter past. Momenteel is opnieuw door buurtbewoners een gedragscampagne gestart om automobilisten met behulp van vlaggen en borden langs de weg te attenderen op de snelheid. Gemeente Peel en Maas geeft aan te onderzoeken of de toegestane snelheid omlaag kan.

In Nederland loopt al langer de discussie over bepaalde wegen binnen de bebouwde kom, die zowel een zogenaamde ontsluitingsfunctie als een erftoegangsfunctie hebben. Dit zijn doorgaans wegen met nu nog een maximum snelheid van 50 kilometer per uur en bijvoorbeeld geen vrijliggende fietsvoorzieningen. Verschillende wegen zouden daarom als 30 kilometerweg kunnen worden ingericht. Landelijk is hiervoor een afwegingskader (voorlopige) richtlijnen opgesteld. 

Grijze wegen

Diverse gemeenten gaan of zijn nu aan de slag om te kijken voor welke wegen, op welke wijze en in welk tempo ze hier invulling aan gaan en kunnen geven. In Peel en Maas loopt op dit moment ook een onderzoek naar deze zogenaamde grijze wegen. “Naar verwachting worden de uitkomsten hiervan begin 2024 verwacht. Op basis van het onderzoek zal gekeken worden welke wegen eventueel als GOW(30) zouden kunnen worden aangemerkt en ingericht én welke fasering hierbij geldt. De Veldstraat is ook een straat die is opgenomen in het onderzoek. Gezien het wegonderhoud van deze weg in 2024 verwachten we de uitkomsten van het onderzoek voor wat betreft de Veldstraat mee te kunnen nemen in de uiteindelijke uitvoering”, laat een woordvoerder van de gemeente Peel en Maas weten. 

In de Veldstraat is momenteel een gedragscampagne vanuit verkeersveiligheid gaande, waar bewoners aandacht vragen om langzamer te rijden. In deze werkgroep is gecommuniceerd dat dit onderzoek gaande is. Laura Peeters, bewoonster van de Veldstraat, laat weten dit goed nieuws te vinden. Voor de tussenliggende periode vragen de bewoners echter nogmaals aandacht voor de verkeersonveilige situatie op de Veldstraat. Er staan daarom borden langs de weg en er hangen vlaggen aan de gevels om automobilisten op hun snelheid te wijzen.