Gezamenlijk biebpunt moet bewoners en leerlingen van De Groenling verbinden

do 14 sep., 09:12 Algemeen
Afbeelding

De hal van basisschool De Groenling in Panningen wordt momenteel, in samenwerking met bibliotheek Maas en Peel, omgetoverd tot een ruimte waar al haar bewoners, gebruikers en leerlingen samen kunnen komen. Verhalen delen en elkaar ontmoeten staan hier centraal. In de Groenlinghal komt namelijk een gezamenlijk biebpunt, dat op vrijdag 13 oktober officieel wordt geopend. “Verhalen verbinden en openen de weg naar gezamenlijkheid, warmte en inspiratie”, aldus Judith Ueberbach, directeur van basisschool De Groenling.

Al jaren maken meerdere doelgroepen gebruik van De Groenling. Het is een multifunctioneel gebouw waar wonen, welzijn, zorg, werk en school samenkomen. Er bevinden zich zorgappartementen van De Zorggroep en Daelzicht, er is dagbesteding, maar ook de jeugd gaat er naar school. “Eigenlijk vormen we een soort minimaatschappij”, legt Judith uit. “Dat past ook bij de visie van De Groenling. We maken gebruik van dezelfde ruimtes in en om het gebouw.” En dit is erg positief, vindt zij. “Hier kunnen onze leerlingen oefenen met ontmoeten en begrijpen. Daarmee anticipeer je op later. We vinden het dus ook erg belangrijk om samen dingen te ondernemen. Je kunt begrip en warmte opbrengen als je de ander ziet en ontmoet.” Deze visie was er al langer, maar vanwege corona kon hier lange tijd niet naar gehandeld worden. “Toen contact tussen de verschillende groepen weer mogelijk werd, dachten we: wat verbindt ons eigenlijk? Verhalen”, geeft Judith aan. “Ik kan me herinneren dat er in de hal een verhaal werd voorgelezen aan een groepje kleine kinderen. Boven de hal is een balustrade en daar was een oudere meneer in een rolstoel heel hard zijn best aan het doen om het verhaal dat beneden verteld werd te volgen.” Dit raakte Judith enorm. “We kunnen ons allemaal wel een moment herinneren dat we zo gegrepen werden door een verhaal van bijvoorbeeld je leerkracht, of wanneer je als kind in bed lag en je mama je voorlas. Je moest en zou het verhaal afluisteren, hoe moe je ook was. Verhalen verbinden en toen ik zo’n duidelijk voorbeeld zag, wist ik: dit is een mooi moment om hier gebruik van te maken.”


Samenleving van morgen

Niet alleen wordt er een biebpunt gecreëerd in de Groenlinghal, er zullen ook verschillende activiteiten georganiseerd worden. “Denk aan het luisteren naar verhalen waarna er gedichten worden geschreven, maar ook aan bijvoorbeeld een debat of gezamenlijk gesprek over hoe de geschiedenis linkt aan het nu”, legt Judith uit. “Jong en oud gaan op deze manier met elkaar in gesprek.” Het doel is dan ook ontmoeten. “Om vervolgens te komen tot begrip. Dit zorgt weer voor respect en warmte en ik ben ervan overtuigd dat onze maatschappij dit nodig heeft. Als je elkaar begrijpt, hoort en ontmoet, dan kun je samen de samenleving van morgen opbouwen. Als basisschool willen we kinderen goede burgers van de toekomst maken.”


Namenwedstrijd

Momenteel is de bieb voor school al in werking. Er zijn, in samenwerking met bibliotheek Maas en Peel, 270 extra boeken aangeschaft, nieuwe kasten gekocht en ook de aankleding heeft een boost gekregen. Ook is er een zwerfboekenkast voor zowel kinderen als volwassenen waar men boeken kan inruilen. “Het wordt alleen maar mooier”, glundert Judith. Alle partijen worden betrokken bij het proces. Zo is er op dit moment een namenwedstrijd bezig. “Iedereen in het gebouw mag een naam verzinnen en deze op een blaadje in een grote brievenbus doen. De boekenbrigade van de basisschool kiest uiteindelijk de winnende naam en deze wordt met de opening onthuld.”


Feestelijke opening

De opening, die plaatsvindt op vrijdag 13 oktober om 13.00 uur, wordt groots gevierd. “Op deze dag gaan we als startactiviteit met bewoners van De Zorggroep en Daelzicht en leerlingen naar DOK6 om de voorstelling van Superjuffie bij te wonen en hierna wordt de bieb officieel geopend.” En dat wordt een groot succes, verwacht Judith. “Ik heb er vertrouwen in dat iedereen samen kan gaan genieten en leren van verhalen in deze gezellige ruimte.”

Tekst: Floor Velthuizen