Masterplan helpt Kessel-Eik beter in te spelen op de woonbehoeftes van het dorp

do 7 sep., 12:07 Algemeen
Afbeelding

In Kessel-Eik zijn er plannen in ontwikkeling om meer woningen te realiseren. Gemeente Peel en Maas heeft met het dorpsoverleg samengewerkt om een masterplan op te stellen voor de bouw van nieuwe huizen. Hierdoor kan er flexibeler worden gereageerd op de bestaande woningbehoeftes. In kaart is gebracht dat er op korte termijn zes appartementen gebouwd worden langs de Karreweg Zuid. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om de op locatie van de kerk en de pastorie woningen te realiseren.

Dorpsoverleg Kessel-Eik spreekt al jaren haar zorgen uit over het achterblijven van nieuwe woningen in het dorp. De realisatie van woningen draagt volgens het dorpsoverleg bij aan de leefbaarheid. De dorpsbewoners vrezen voor de toekomst van de basisschool en andere voorzieningen als er niet genoeg nieuwe inwoners worden aangetrokken. Uit eerder onderzoek bleek behoefte zijn aan 34 woningen, maar inmiddels is dat aantal gestegen.

Lijst woningbouwlocaties

Door een Masterplan wonen op te stellen kan de gemeente flexibeler reageren op de bestaande vraag naar woningen. Een lijst van potentiële woningbouwlocaties is opgesteld door samenvoeging en aanvulling van eerdere lijsten. Het plan richt zich momenteel op twee specifieke locaties die als prioriteit worden beschouwd, hoewel dit nog niet onmiddellijk zal leiden tot de bouw van nieuwe woningen. Niettemin biedt het een positief vooruitzicht zoals gewenst door Kessel-Eik en de gemeente. 

Andere mogelijke locaties

Langs de Karreweg Zuid worden zes appartementen ontwikkeld door een particuliere ontwikkelaar. Daarnaast wordt er onderzocht of woningen kunnen worden gebouwd op een andere locatie in het dorp, evenals op de plek van de kerk en pastorie, wat zou kunnen resulteren in 25 tot 40 woningen in totaal. De haalbaarheid van de locatie kerk en pastorie moet nog worden onderzocht samen met het dorpsoverleg. Een haalbaarheidsstudie omvat ook het type woningen, mogelijke geïnteresseerde partijen, de omgevingsinrichting en de financiële haalbaarheid. De gemeente heeft nog enkele andere mogelijke locaties achter de hand, mocht blijken dat de huidige locaties niet uitvoerbaar zijn. Deze locaties worden niet genoemd omdat de gemeente geen eigenaar is van de grond en deze zou moeten verwerven.

Hoogspanningskabels

Het masterplan benadrukt ook dat hoogspanningsleidingen momenteel een obstakel vormen voor bepaalde locaties voor woningbouw. Er wordt onderzoek gedaan om deze hoogspanningskabels, die momenteel boven het dorp lopen, ondergronds te plaatsen. De definitieve goedkeuring voor dit project moet nog worden verkregen van de gemeenteraad.