Meldingen burgers spelen belangrijke rol in opsporing drugspanden

27 jul. 2023, 09:22 Algemeen
Afbeelding

Er zijn dit kalenderjaar al zes drugspanden gesloten in de gemeente Peel en Maas. Het aantal sluitingen van drugspanden fluctueert door de jaren heen. In 2019 waren er bijvoorbeeld zeven sluitingen, in de jaren daarna drie of vier. De politie laat weten dit jaar wel meer meldingen te hebben ontvangen, waardoor er meer actie is ondernomen. Bij de opsporing van drugspanden speelt de politie een cruciale rol, maar ook omwonenden hebben een steeds belangrijkere functie in het proces gekregen.

De politie werkt nauw samen met netwerkbeheerders en ontvangt informatie over grote afwijkingen in het energieverbruik. Grote afwijkingen kunnen duiden op illegale activiteiten in een pand. Maar een meting alleen is niet voldoende; er worden verschillende onderzoeken uitgevoerd om genoeg bewijs te verzamelen voor een onderzoek in een pand. Hier spelen meldingen van omwonenden en meldingen die binnenkomen via Meld Misdaad Anoniem een grote rol. Meldingen van omwonenden worden serieus genomen en tellen altijd mee in het onderzoek.

Meer meldingen 

Om de gemeente veilig te houden, is er ook een campagne genaamd ‘Kijk niet weg’ gestart, die burgers aanmoedigt om verdachte situaties te melden. Het is volgens de politie nog te vroeg om conclusies te trekken daaromtrent. “We hebben wel meer meldingen ontvangen en dat is positief, maar dat heeft nog niet concreet geleid tot het oprollen van plantages of het aantreffen van verdovende middelen. De meldingen hebben wel genoeg informatie opgeleverd om bepaalde zaken verder uit te zoeken”, aldus een woordvoerder.

Signalen

Er zijn specifieke signalen waarop omwonenden kunnen letten om verdachte activiteiten of drugspanden te identificeren. Dit omvat onder andere bedrijven waar nooit klanten komen of waar alleen contante betalingen plaatsvinden, gebouwen met vreemde geuren of rook, en buurtbewoners met kleine huizen maar veel dure uitgaven. Deze signalen kunnen wijzen op criminele activiteiten in de bovenwereld. “We besteden de nodige aandacht aan hoe je bijvoorbeeld een hennepkwekerij of drugslab kunt herkennen en hoe je zaken kunt melden. En dat dit dus ook anoniem kan. Er zijn al enkele zaken aan het rollen gekomen door goede tips en meldingen van inwoners. We roepen hen dan ook op om verdachte zaken te blijven melden, dat doen we onder andere via de campagne Kijk Niet Weg!”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Bij het onderzoek van drugspanden zijn verschillende instanties betrokken. In de gemeente Peel en Maas is er een nauwe samenwerking met ACT! (Team Bestuurlijke Interventie), dat de noordelijke basisteams van Limburg bedient. Verder werken netwerkbeheerders, de belastingdienst en handhaving ook mee aan het onderzoek en de sluiting van drugspanden.

Zodra een drugspand is ontdekt, wordt het pand op last van de burgemeester gesloten. De bewoners moeten elders onderdak zoeken, er kan een dwangsom worden opgelegd en er volgt mogelijk een strafrechtelijk proces. Vaak wordt er ook een voordeelsberekening gemaakt om de winst uit eerdere illegale activiteiten terug te vorderen.

Zorgelijk

Politie, openbaar ministerie en gemeenten geven veel prioriteit aan de aanpak van hennep. Volgens burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo is elke hennepkwekerij of drugslab zorgelijk. “Omdat dit grote gevaren met zich meebrengt voor de omgeving (onder andere brand- en explosiegevaar) en omdat er een wereld van criminaliteit achter een drugspand zit, ze zorgen voor een onveilige en onprettige sfeer in de buurt.” Burgers die tips hebben over de aanwezigheid van hennepkwekerijen kunnen dit doorgeven: via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000.

Tekst: Jeanine Hendriks