Tijs van Lierop voorgedragen als nieuwe wethouder

20 jul. 2023, 19:04 Algemeen
Linda van der Wijst
Afbeelding

Nadat duidelijk werd dat Anget Mestrom niet meer kon terugkeren als wethouder, heeft het bestuur van Lokaal Peel en Maas de procedure opgestart om een nieuwe kandidaat wethouder te zoeken. De afgelopen weken heeft een intensief traject geleid tot het voordragen van Tijs van Lierop als nieuwe wethouder. Woensdagavond 19 juli  hebben de leden van Lokaal Peel en Maas ingestemd met de voordracht van Tijs als wethouder van de gemeente Peel en Maas. 

Tijs van Lierop, 45 jaar jong, is geboren en getogen in in Panningen. Tijs woont samen met Tessa van de Riet en samen zijn de trotse ouders van Sean (11 jaar oud) en Dean (9 jaar oud). Vanaf het ontstaan van de Gemeente Peel en Maas, in 2010, is Tijs als bestuurslid van Lokaal Peel en Maas toegetreden en waar hij sinds 2018 partijvoorzitter is. Vanaf 2018 is Tijs als burgerraadslid actief betrokken geraakt bij de fractie van Lokaal Peel en Maas. Na de gemeenteraadverkiezingen van 2022 heeft hij als kartrekker deelgenomen aan de informatie- en formatieronde wat uiteindelijk heeft geleid tot de huidige coalitie.

Tijs zal de portefeuille van Anget overnemen, waarbij in onderling overleg tussen Tijs van Lierop en zittend wethouder Erik Nijssen, vanuit de interessegebieden van beiden, is besloten om een kleine wisseling in de portefeuilleverdeling te laten plaatsvinden. Als de gemeenteraad instemt met de benoeming van Tijs, zullen de portefeuilles Financiën en Openbare Ruimte uitgewisseld worden. De definitieve verdeling zal in de eerste collegevergadering na de benoeming besproken en daarna definitief worden.

De leden van Lokaal Peel en Maas hebben het volledige vertrouwen uitgesproken in Tijs. “We zijn ervan overtuigd dat Tijs, als wethouder met de portefeuilles Openbare Ruimte en Sociaal Domein, zijn functie in de geest van onze partij Lokaal Peel en Maas gedreven en integer uit zal voeren. Uiteraard in goede samenwerking met de burgemeester, collega wethouders, de gemeenteraad en de ambtenaren.”