1 miljoen euro voor woningbouwfonds

wo 5 jul., 10:15 Algemeen
Afbeelding

Gemeente Peel en Maas constateert dat door financiële tekorten, onder andere vanwege gestegen bouwkosten, woonplannen niet van de grond komen. Daarom wil het college jaarlijks 100.000 euro uittrekken om die tekorten aan te vullen. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 4 juli bleek dat de gemeenteraad dat bedrag te weinig vindt. Ze besloot om alvast een bedrag van 1 miljoen euro toe te kennen aan het huisvestingfonds.

De gemeente wil het woningbouwtempo van de afgelopen jaren, met achthonderd nieuwe woningen in vier jaar, vasthouden. Om dit doel te bereiken, worden in de kadernota meerdere voorstellen gedaan. Eén van de voorstellen is het opzetten van een huisvestingsfonds. In bepaalde gevallen komen woningbouwplannen, die zorgen voor goede woningen voor de juiste doelgroep, niet van de grond door een financieel tekort. “Dat is onder andere te verklaren door de gestegen bouwkosten. Landelijk gezien stagneert daardoor het tempo.” Voor de gevallen waar tekorten ontstaan, wil de gemeente bijspringen. Voor de jaren 2024 tot en met 2028 wil het college een fonds instellen van 100.000 euro per jaar, om te zorgen dat dit soort plannen alsnog door kunnen gaan. De exacte spelregels voor particulieren die aanspraak maken op een bedrag, moeten nog bepaald worden. Volgens Wanten is een jaarlijkse bijstelling mogelijk. “Goede woonplannen verdedig ik graag bij de raad.” 

De gemeenteraad vond dit bedrag te klein en besloot dinsdag 4 juli unaniem om 1 miljoen euro te reserveren ter stimulering van de woningbouw. John Timmermans van het CDA vond dat er wel duidelijke spelregels gegeven moeten worden voor de regeling. “Daar moeten we kien op zijn en dus ook een maximale bijdrage vaststellen.” De raad stelt de kaders voor dit op te richten huisvestingsfonds vast in de Nota Kostenverhaal, welke in het 4e kwartaal 2023 aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd.

Wethouder Wanten gaf aan blij te zijn met de aanvulling. “Ik heb nog nooit zo’n brede steun gehoord over plannen die nog besloten moeten worden.”

Grondpolitiek

De gemeente wil daarnaast ook overgaan tot een actievere grondpolitiek, met name in de dorpen waar de behoefte aan woningen het grootst is, om het bouwtempo te versnellen. Het college wil beginnen aan de oostkant van de gemeente.