Leerlingen van Basisschool Onder de Linden vegen Beringe Schoon

29 jun 2023, 10:29 Algemeen
Afbeelding

In het kader het jubileum van Peel en Maas Schoon gaven vrijwilligers van Beringe Schoon en Meijel Schoon aan de leerlingen van de groepen 4 en 7 van basisschool Onder de Linden in Beringe voorlichting over wat zwerfafval is, het voorkomen van zwerfafval en het opruimen van zwerfafval. Daarnaast gingen deze groepen na de presentaties ook samen met de vrijwilligers en hun leerkrachten aan de slag om zwerfafval op te ruimen. 

Aan de hand van digitale presentaties werd aan de kinderen over dit onderwerp duidelijk uitleg gegeven. Daarnaast gingen deze groepen zelf aan de slag om zwerfafval op te ruimen. Groep 4 ging de bebouwde kom van Beringe opruimen en groep 7 nam het grote industrieterrein in Beringe, waar veel grote distributiecentra zijn gevestigd, voor haar rekening. De leerlingen deden naast het oprapen van zwerfafval tevens een telling van het gevonden afval en noteerden de diverse soorten afval. Tijdens de twee opruimacties werden in totaal ruim 3.200 stuks zwerfvuil verzameld. Van dit grote aantal stukken zwerfvuil waren de sigarettenpeuken en het plastic afval de grootste vervuilers.

“Tijdens de schoonmaakactie op het industrieterrein viel het de vrijwilligers en ook de schoolkinderen op dat diverse bedrijven hun terrein en omgeving zoveel mogelijk netjes opgeruimd houden, maar daarnaast zijn er ook verschillende bedrijven die de rotzooi letterlijk en figuurlijk over het hek gooien. Voorlichting geven aan en een schoonmaakactie op dit industrieterrein samen met het personeel van deze bedrijven zou misschien bewustwording kunnen versterken”, aldus de vrijwilligers.