Gemeenteraad twijfelt over hoge kosten en grote risico’s verbouwing De Poart Kessel, maar is er een alternatief?

24 mei 2023, 11:56 Algemeen
Afbeelding

De gemeenteraad van Peel en Maas noemt het initiatief om De Paort in Kessel te verbouwen een mooi plan, maar door de fikse verbouwingskosten heersen er twijfels. Vooral over de geluidsnormen was de oppositie sceptisch. Wordt er in de verbouwing voldoende rekening gehouden met overschrijding van het geluid? Ook de financiële risico’s die kleven aan het plan kwamen dinsdag 23 mei ter sprake. Toch vond de CDA dat er geen ander alternatief is, teruggaan naar de tekentafel is geen reële optie.

In een brief aan de gemeenteraad uitten de eigenaren van het Raadhuys in Kessel hun zorgen over geluidsoverlast van het MFA in de toekomst. Ze geven aan sterk de indruk te hebben dat het gebouw momenteel niet voldoet aan de wettelijke geluidseisen. In de brief vragen ze de gemeente om voldoende te kijken naar de optimalisatie van het gebouw in verband met geluidsoverlast, voordat er wordt besloten aanvullende subsidies te verlenen. De zorgen over geluidsoverlast bereikten ook de politieke partijen. “Als je de geluidskwestie echt wilt oplossen, dan ben je 1 miljoen euro duurder uit”, gaf Annigje Primowees aan van PvdA/GroenLinks. Volgens Andre Sieben van de Stichting MFA zijn die zorgen over geluid ongegrond. Hij geeft aan dat er nieuwe ramen in het gebouw komen, waardoor het geluid aanzienlijk minder wordt. Ook het trappenhuis, dat mogelijk in het verleden voor overlast heeft gezorgd, wordt in de toekomst niet meer gebruikt tijdens evenementen. “Mocht er al overlast zijn, dan wordt die na de verbouwing minder. Daarnaast is er een vaste basis aan evenementen en is er geen enkele intentie om meer of grotere evenementen te gaan organiseren. Dat hebben we de buren ook laten weten.”

Wethouder Erik Nijssen gaf aan dat uit akoestisch onderzoek blijkt dat De Paort in haar huidige staat al voldoet aan de geluidsnormen. Bij enkele activiteiten is het geluid harder dan 85 decibel, maar die vallen onder de 12-dagenregeling. “Tijdens de verbouwing wordt het pand nog beter geïsoleerd. Het geluid kan pas weer opnieuw worden getoetst als de vergunningsaanvraag binnenkomt.”

Niet alleen de geluidsoverlast kwam ter sprake, ook de hoge kosten van het plan. Stichting MFA Kessel vraagt de gemeenteraad om een aanvullende investeringssubsidie van 897.000 euro bovenop de subsidie die ze eerder kreeg. Primowees vroeg zich af of er ook nagedacht is over Kasteel de Keverberg. “Het kasteel is destijds gepresenteerd als gemeenschapshuis en daar kunnen bijvoorbeeld lawaaiachtige activiteiten worden gehouden.” CDA vond die inbreng van PvdA/GroenLinks logisch, maar niet reëel. “We zijn een groot voorstander van het huidige plan en zien geen goed alternatief. We moeten ervoor waken dat het idee niet kapot bezuinigd wordt.”

Ook de eigen bijdrage die geleverd wordt vanuit de Stichting, werd aangehaald tijdens de commissievergadering. Eén deel van het geld is er nog niet, waardoor de financiële risico’s van het plan groot lijken. D66 vroeg of het een optie is om een tweede offerte bij de aannemer op te vragen. “Misschien vallen de kosten lager uit, omdat de tijden zijn veranderd.” 

De VVD wilde met zekerheid weten of de raad opnieuw wordt benaderd indien Kessel de eigen bijdrage niet volledig kan ophoesten. Wethouder Nijssen liet weten dat een tweede offerte al is opgevraagd en de kosten gelijk blijven. “Er zijn goede gesprekken gevoerd over die eigen bijdrage vanuit het dorp. Mocht het niet lukken om het bedrag bij elkaar te krijgen, dan komt de stichting niet terug naar de gemeente. Ze heeft aangegeven het probleem zelf op te lossen.”