Pius Park komt in tweede fase: 4 miljoen euro gevraagd voor herontwikkeling

10 mei 2023, 14:33 Algemeen
Afbeelding

Het College van B&W vraagt de gemeenteraad van Peel en Maas om in te stemmen met het beschikbaar stellen van 4 miljoen euro voor de herontwikkeling van het Pius Park in Panningen. Daar komen sport, cultuur, educatie en groen samen in één belevingspark. Ook wordt een bedrag van 4 ton gevraagd voor de realisatie van een nieuwe skatebaan.

Samen met de 22 partners is gekozen voor een park met minder ruimte voor autoverkeer en daarmee méér ruimte voor fietsers, voetgangers en sportende bezoekers. Dat betekent dat de straat Piushof wordt verwijderd en het gebied autoluw wordt. Aan de zijkant van het park komen 360 parkeerplaatsen, waar alle gebruikers van het park kunnen parkeren. De boulevard waar eerder sprake van was, is omgezet naar een padenstructuur. En in het gebied is er meer aandacht voor een klimaatvriendelijke en groene inrichting. “Het park nodigt uit om actief bezig te zijn en zo veelzijdig mogelijk te bewegen. We hopen in de toekomst te kunnen meten wat het park bijdraagt aan de gezondheid van de inwoners. Zie het als een blue zone”, legt Romald Heuvelmans van het kernteam uit. 

Duurzaamheidscheck

Het belevingspark wordt voorzien van onder andere een multifunctioneel speelveld, amfitheater, beachvelden, skatebaan en pumptrackbaan. Deze onderdelen worden in fases gerealiseerd. Ook de gebouwen krijgen een duurzaamheidscheck. Er wordt gestreefd naar het moderniseren van de panden. 

We hopen mensen uit de hele regio naar het Pius Park te krijgen

Mocht de raad de financiële middelen beschikbaar stellen, dan luidt het doorontwikkelde plan fase 2 in voor Pius Park. Hierin worden de eerste fysieke ingrepen uitgevoerd. Het gaat om verkeersmaatregelen zoals het verwijderen van de bestaande weg, de realisatie van de padenstructuur en verlichting, aanleg van beachvelden, multifunctioneel speelveld en amfitheater en gedeeltelijk aanleg van nieuwe groenvoorziening. Afhankelijk van de financiële middelen die de raad beschikbaar stelt, wordt ook de aanleg van het skatepark naar fase 2 gebracht.

Regionale bekendheid

Het doel van het kernteam is het park regionaal bekendheid te geven. Volgens de kernteamleden is het idee uniek in Nederland. “Ook door wandel- en fietsroutes aan te brengen en dynamiek en traffic in het gebied te genereren, hopen we mensen uit de hele regio naar het Pius Park te krijgen”, aldus het kernteam.

De afronding van fase 2 wordt verwacht in de tweede helft van 2025. In 2026 wordt gekeken wat er nog aan restopgave is en hoe te verwachten nieuwe ontwikkelingen meegenomen kunnen worden.