Bezwaarschrift tegen invordering dwangsommen Oostappen Vakantiepark De Berckt ongegrond verklaard

wo 22 mrt., 13:22 Algemeen
Afbeelding

Bezwaarschrift tegen invordering dwangsommen Oostappen Vakantiepark De Berckt ongegrond verklaard

Oostappen Vakantiepark De Berckt heeft bezwaar gemaakt tegen de dwangsom die Gemeente Peel en Maas oplegde voor het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie heeft dit bezwaar behandeld en heeft een advies uitgebracht aan het college. In overeenstemming met het advies van de bezwaarschriftencommissie heeft het college besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het invorderingsbesluit in stand te laten.

Gemeente Peel en Maas heeft in 2020 een last onder dwangsom opgelegd aan Oostappen Vakantiepark De Berckt in Baarlo vanwege het huisvesten van arbeidsmigranten op het vakantiepark. Dit is in strijd met het bestemmingsplan (recreatie). In de periode mei/juli 2022 is tijdens meerdere controles op het park vastgesteld dat er ondanks de last onder dwangsom toch nog arbeidsmigranten gehuisvest worden. Daarom zijn de dwangsommen verbeurd, tot een totaalbedrag van 1 miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten deze dwangsommen in te vorderen. Oostappen Vakantiepark De Berckt heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit. In overeenstemming met het advies van de bezwaarschriftencommissie heeft het college besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het invorderingsbesluit in stand te laten. Dit besluit is inmiddels gecommuniceerd naar de bezwaarmaker.

Nieuwe last onder dwangsom

De in 2020 opgelegde dwangsom is maximaal verbeurd. Daarmee is dit dwangmiddel uitgewerkt. Uit meerdere controles op het vakantiepark blijkt dat er nog steeds sprake is van overtredingen, zowel door de huisvesting van arbeidsmigranten als vanwege permanente bewoning. Dit is beide in strijd met het bestemmingsplan (recreatie). Er is een nieuwe last onder dwangsom opgelegd. Het doel is dat de overtredingen worden beƫindigd en beƫindigd blijven.