Subsidie voor consolidatie kazemat in Kessel

16 mrt 2023, 15:01 Algemeen
Dick Holthuis
Heesen HY19360
Heesen HY19360

De provincie Limburg heeft in het laatste kwartaal van 2022 subsidie verleend aan het project rondom de consolidatie van de kazemat in Kessel. Deze betonnen bunker werd eerder al ontdekt en gedeeltelijk uitgegraven tijdens werkzaamheden voor de nieuwe Maasboulevard. Met medewerking van dorpsoverleg Kessel is nu een subsidie van 22.000 euro verkregen om de bunker te restaureren, als symbool van wat een oorlog kan aanrichten.

De kazemat in Kessel droeg de naam ‘kazemat S76’. Dit betekent dat deze bunker bekend stond als een ‘stekelvarken’. Dit wil zeggen dat de bunker uit bewapend beton bestond, met drie schietgaten welke samen een schietbereik hadden van 190 graden. In maart 1939 werd er begonnen aan de bouw en in augustus van datzelfde jaar werd de kazemat voltooid.

Weerstand in oorlogstijd

Helaas bleek tijdens de oorlog dat dit model kazemat nogal kwetsbaar was vanwege de omvang en de grote schietgaten. Veel van deze types ‘stekelvarken’ werden dan ook uitgeschakeld door een directe voltreffer op één van de schietgaten. In Kessel boden de kazematten de langste weerstand in heel Noord- en Midden-Limburg. Na de oorlog werd de kazemat naar alle waarschijnlijkheid opgeblazen, maar hier zal nog extra onderzoek naar gedaan worden.

Belang

Tijdens de gevechten op 10 mei 1940 als onderdeel van de Maaslinie vervulde kazemat S76 een belangrijke rol. Mede hierdoor is het belang van de consolidatie van de bunker groter geworden. Daarnaast bevinden de restanten van de bunker zich naast de kerk waardoor de kazemat na consolidatie deel gaat uitmaken van de vernieuwde Maasboulevard. Verder zal er ook een plaquette bij de kazemat geplaatst worden met de vermelding van de veertien omgekomen soldaten op 10 mei 1940 in Kessel en Kessel-Eik. Het belangrijkste is dat de kazemat behouden kan worden voor het nageslacht, om te blijven herinneren wat een oorlog kan aanrichten. Met hulp van een aantal vrijwilligers moet het project op 10 mei 2023 klaar zijn.