Donatie Rampenfonds

1 mrt. 2023, 14:10 Algemeen
Afbeelding

Inwoners die buiten de dijk in Baarlo wonen, ontvangen van het Nationaal Rampenfonds binnenkort een donatie van maar liefst 300.000 euro. Dinsdag 28 februari ondertekende Jan Kluthausen (voorzitter dorpsoverleg) en wethouder Rob Wanten de donatieovereenkomst. 

Na het hoogwater van juli 2021 hebben de bewoners van het buitendijks gebied samen met de gemeente Peel en Maas gewerkt aan een hoogwaterplan. Dit hoogwaterplan kent drie belangrijke pijlers: zelfredzaamheid, aanpassingen aan de infrastructuur om evacuatie bij hoogwater te verbeteren en coördinatie, het organiseren van de mankracht en materieel. “Het dijkversterkingsproject gaat vooral over de veiligheid van bewoners binnen de dijk. Met andere bewoners die ook buitendijks wonen, ben ik na gaan denken over maatregelen die de bewoners buiten de dijk kunnen helpen”, zegt Luuk van Dijk. “Samen met de gemeente hebben we de verbinding gelegd met de dijkversterking: werken aan hoogwaterveiligheid, zowel binnendijks als buitendijks. Door ons als gemeenschap goed te organiseren, en samen te werken met het waterschap en de gemeente, kunnen we nu maatregelen gaan treffen die helpen om schade in de toekomst te voorkomen.”

Het Nationaal Rampenfonds stelde hen in de gelegenheid om een donatie aan te vragen voor maatregelen die ze zelf als woningeigenaren kunnen nemen. Het hoogwaterplan is via het Dorpsoverleg ingediend. De gemeente heeft daarin meegedacht. “Wij zijn er trots op dat het ons gelukt is om 300.000 euro te krijgen. Dat geld wordt gebruikt om bijvoorbeeld kratten aan te schaffen om spullen hoog en droog in de woning te kunnen laten staan, maar daaronder valt ook een studiebudget om een goede evacuatieroute te realiseren.“ Het verbeteren van de evacuatieroutes is een onderdeel van het Hoogwaterveiligheidsproject Baarlo – Hout-Blerick.

Baarlo trekt samen op

Jan Kluthausen voorzitter van het Dorpsoverleg is trots op wat Baarlo allemaal voor elkaar krijgt. “Ik vind het geweldig dat de buitendijkse bewoners dit initiatief voor verbeteren van hun eigen toekomst hebben genomen. Met het laatste hoogwater hebben we al gezien dat we er voor elkaar moeten zijn. Door dit proces hebben de bewoners aan beide zijden van de dijk bijna letterlijk een brug gebouwd, weten we elkaar veel beter te vinden en te helpen. Supermooi, dit blijven we als gemeenschap in de toekomst zeker doen.”

Zelfsturing

Wethouder Rob Wanten noemt het project een voorbeeld van wat de gemeente bedoelt met zelfsturing. “Inwoners die zelf nadenken over hun zelfredzaamheid en de toekomst. Het is voor het eerst dat inwoners in Limburg langs de Maas hun zelfredzaamheid op deze wijze vergroten. Dat wij als gemeente samen met het Waterschap een helpende hand bieden met onze expertise is logisch. In een hoogwatersituatie heeft ieder zijn eigen taken en gezamenlijk staan we voor voorkomen van leed en grote schade. In de aanvraag aan het Rampenfonds zitten een aantal zaken die hier mooi op aansluiten, zoals bijvoorbeeld een machine voor het vullen van zandzakken. Natuurlijk hoop ik voor de buitendijkse bewoners dat het allemaal niet vaak nodig is. Als de Maas toch buiten de oevers treedt, zetten we samen de schouders er onder. Ook ik ben trots op Baarlo”