Zorgen om uitbreiding varkensbedrijf Egchel bereiken ook Provinciale Staten

3 feb 2023, 11:15 Algemeen
Johannes Timmermans
Provinciale Staten
Provinciale Staten

Jorge Wolters Gregório van de SP-fractie uit de Provinciale Staten van Limburg heeft het College van Gedupteerde Staten vragen gesteld over varkensbedijf Rutten dat zich in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) in Egchel wil vestigen. De SP wil weten of de mogelijkheid bestaat om vanuit de provincie invloed uit te oefenen om de uitbreiding van het bedrijf te voorkomen.

Aanleiding van deze vragen zijn de zorgen die vanuit het dorp tot uiting zijn gebracht. De uitbreiding van het bedrijf ligt namelijk ten zuiden van Egchel en met overwegende wind uit het zuidwesten is de kans op stank en luchtverontreiniging in de kern Egchel zeer aannemelijk, geeft de SP Limburg aan. “De uitbreiding is vele malen groter dan de huidige vestiging en zou gesitueerd worden op het Landbouwontwikkelingsgebied in Egchel. In april 2015 heeft de Raad van State nog een negatieve uitspraak gedaan over het LOG vanwege de korte afstand tot een woonwijk. Daarna zijn de regels aangepast. Inmiddels zijn, vanwege de veranderende inzichten over de uitstoot van stikstofverbindingen, het functioneren van luchtwassers, de problemen rond mestverwerking en het diervriendelijk houden van onder andere varkens en de import van soja, beleidsvoornemens aangepast. Het is weliswaar de gemeente Peel en Maas die de goedkeuring van de vergunning verleent, maar de provincie heeft op basis van verschillende provinciale regelgevingen de mogelijkheid om invloed uit te oefenen en eventueel een aanwijzing te doen.”


De partij vraagt het college dan ook naar de mogelijkheden voor het maken van nieuwe provinciale regelgeving zodat nieuwe uitbreiding van aantallen dieren in de agrarische sector voorkomen kan worden. Het college zou volgens de partij alle wettelijke mogelijkheden in kunnen zetten om de plannen in Egchel tegen te houden. Ook wil de partij weten of de provincie een toename van 38.000 varkens door slechts één bedrijf wenselijk vindt in deze tijd. “Een tijd waarin juist gestreefd wordt naar vermindering van het aantal varkens en dit doel wordt blijkbaar nog steeds niet bereikt”, aldus de SP.