Verkiezingsprogramma PvdA/GroenLinks

22-2-2018 door: Redactie
De partij PvdA/GroenLinks heeft zondag 18 februari haar partijprogramma bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen die in maart plaats gaan vinden. Het verkiezingsthema van de partij luidt ‘Sociaal en duurzaam’.

De lokale, progressieve partij wil zich de komende jaren op vijf punten gaan richten. Ze wil een economie die ‘de aarde spaart en de gezondheid bewaart’, ze wil zich sterk maken voor solidariteit en bestaanszekerheid, kennis en macht spreiden, een goed en eerlijk huisvestingsbeleid en PvdA/GroenLinks wil de relatie tussen burgers en overheid vernieuwen. Daarnaast schrijft de partij over haar missie: “Door burgers met elkaar te verbinden rondom belangrijke sociale thema’s krijgen zij de mogelijkheid elkaar te activeren en inspireren. Hiermee stellen we de burger centraal bij het oplossen van politieke uitdagingen.”

Onder meer het terugdringen van fijnstof en ammoniak, zonnepanelen op openbare gebouwen, meer duurzaam vervoer en een verbeterde biodiversiteit zijn enkele concrete plannen van de partij op het gebied van economie. PvdA/GroenLinks wil zich daarnaast in gaan zetten voor meer werk bij de gemeente voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een betere regeling voor bijverdienen in de bijstand en meer betrokkenheid van bijvoorbeeld verenigingen bij het ontvangen van statushouders in de gemeente. Ook wil de partij een experiment opzetten op het gebied van passend onderwijs en passende zorg en het schoolzwemmen herinvoeren.

De partij wil ervoor gaan zorgen dat er meer woningen komen voor jongeren, starters, statushouders en arbeidsmigranten, dat woningen al in 2030 CO2-neutraal zijn in plaats van in 2050, blijven experimenteren met de Sociale Raad, meer onderscheid tussen participatie en zelfsturing en een structureel overleg met bovenbouwleerlingen van middelbare scholen over politiek en democratie.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie