‘Plannen Maasboulevard nog te vaag’

22-2-2018 door: Redactie
De plannen van Dorpsoverleg Kessel om de Maasoever aan te pakken zijn volgens verschillende politieke partijen in Peel en Maas nog te vaag om in te kunnen stemmen met een subsidie. De partijen gaven bij de raadsvergadering van dinsdag 20 februari aan positief te staan tegenover de plannen, maar vinden dat extra uitleg nodig is.
Illustratie: Jos van den Munckhof

Dorpsoverleg Kessel diende een subsidieaanvraag in bij gemeente Peel en Maas van 350.000 euro om de Maasboulevard te kunnen realiseren. Eerder werd al een bedrag van 200.000 euro gereserveerd voor het project waarmee het totaal op 550.000 euro komt. Daarmee moet onder meer de loswal opgeknapt worden en zijn er diverse mogelijkheden die gerealiseerd kunnen worden, zoals een grote landkaart waar de Maas, Naarbeek en Wijnbeek door middel van waterstroompjes worden uitgebeeld, grote trappen richting de Maas en een haventje waar boten kunnen aanmeren. De provincie stelt een subsidie van 500.000 euro beschikbaar als de gemeenteraad instemt met de gemeentelijke bijdrage.

Bij de beeldvormende raads-
vergadering van dinsdag 6 februari bleek al dat er veel onduidelijkheid bestond over de plannen. Zo gaven bewoners van het Veersepad aan met grote zorgen te kijken naar de plannen om het toerisme te vergroten in Kessel, onder meer vanwege de parkeerproblemen die het kan opleveren. Het dorpsoverleg gaf toen aan dat de plannen nog niet definitief waren en nog aangepast konden worden. Dat zorgde bij veel politieke partijen voor onduidelijkheid.

Haastig vanwege subsidie

Fred Peeters van PvdA/GroenLinks staat sympathiek tegenover de plannen, maar plaatst wel vraagtekens bij de gang van zaken. “Wij krijgen de indruk dat het plan haastig is ingediend vanwege de subsidie vanuit de provincie. We zouden graag eerst een definitief plan zien, voordat we subsidie verstrekken.” Ook Peter Craenmehr van AndersNu vindt de plannen te vaag. “Het dorpsoverleg geeft precies aan wat alles kost, maar weet niet wat er allemaal gerealiseerd gaat worden. Dat vind ik knap. Daarnaast staat er niets in over de parkeerproblemen die kunnen ontstaan.”

Lokaal Peel&Maas liet weten wél mee te willen werken aan de subsidie. “Burgers kunnen ook na de subsidie nog meedenken”, aldus Saskia Vervoort. “De plannen komen in een stroomversnelling door de provinciale subsidie, maar er kan nog van alles aangepast worden.” CDA-raadslid Roel Boots is blij dat het dorpsoverleg aangegeven heeft nog in gesprek te gaan met de bewoners van het Veersepad. “Het gaat hier om een groot geldbedrag en we moeten er zeker van kunnen zijn dat er sprake is van breed draagvlak onder de Kesselse bevolking.”

Wethouder Paul Sanders gaf bij de raadsvergadering aan dat er inderdaad haast is geboden bij het verlenen van de subsidie. “Ten eerste vanwege de provinciale subsidie, maar ook omdat er gestart moet worden met onderzoeken. Je kunt niet zomaar gaan graven in de Maas. Daar is onderzoek voor nodig waar we snel mee moeten beginnen. Het is nog een grofmazig plan, maar dat wordt nog uitgewerkt. De gemeente begint pas met de Maasboulevard als er genoeg draagvlak is in Kessel.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie