Een communicatieve gemeente

22-2-2018 door: Redactie
Wij vinden dat een gemeente in de eerste plaats dienstbaar moet zijn. Burgers en organisaties zijn prima in staat om zaken zelf op te pakken vanuit zelfsturing of participatie. Mits mensen een overheid aan hun zijde vinden die zaken durft los te laten, maar zeker ook tegelijkertijd een steuntje in de rug biedt.

Voor een aantal andere zaken staat de gemeente zelf aan de lat. Denk aan wettelijke verplichtingen, maar ook het zorgen dat iedereen mee kan doen. Ook zorgen voor een goede verkeersveiligheid. Deze kan vaak samen met de omgeving worden opgepakt. Door maatregelen af te stemmen en door bewustwording, maar ook door onveilige plekken veiliger te maken. Dit kan vaak met praktische maatregelen, waar aanwonenden goede ideeën over hebben.

Een goede dialoog van gemeente met de burger is van essentieel belang voor een succesvolle samenwerking met elkaar. De gemeente dient deze dialoog actief op te pakken. De burger moet kunnen vertrouwen op een overheid die aanspreekbaar is. Andersom geldt dat ook. Afspraken nakomen en elkaar goed begrijpen zijn belangrijke voorwaarden.

Belangrijk is dat burgers altijd terugkoppeling krijgen bij een vraag en dan ook te horen krijgen hoe er wordt gehandeld. Goede communicatie betekent duidelijkheid scheppen, tot oplossingen komen, mensen verbinden en vertrouwen geven.

Veel gaat er goed. Maar het moet vaak ook nog beter. De gemeente is slechts één van de vele partijen die van belang is voor het welbevinden in Peel en Maas, maar het CDA verwacht op diverse gebieden verbetering. Samen staan we hierin sterker. Samen voor elkaar!

Wim Hermans, fractievoorzitter en lijsttrekker CDA Peel en Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie