Geen vervolg Sociale Raad

22-2-2018 door: Redactie
Het gelote burgerpanel de Sociale Raad krijgt geen vervolg. Dat besliste de gemeenteraad bij de raadsvergadering van dinsdag 20 februari. De raad waarbij burgers met elkaar konden praten over zaken in het sociaal domein, begon drie jaar geleden en er vonden drie bijeenkomsten plaats. Het College van B&W wilde het experiment met drie jaar verlengen. Volgens de partijen die tegenstemden wogen de voordelen van de Sociale Raad niet op tegen de kosten van het experiment.

Bij de Sociale Raad werden driehonderd burgers uitgenodigd om naar bijeenkomsten te komen om te praten over zaken in het sociaal domein in Peel en Maas. In totaal vonden er drie bijeenkomsten plaats. Bij de eerste waren negen personen aanwezig, bij de tweede twintig en de laatste werd bezocht door dertig inwoners van Peel en Maas. Coalitiepartijen PvdA/GroenLinks, VVD en Lokaal Peel&Maas wilden graag doorgaan met het experiment, maar dolven met twaalf tegen dertien stemmen het onderspit in de gemeenteraad.

CDA-fractievoorzitter Wim Hermans wil de beslissing over een eventueel vervolg van de Sociale Raad of een variant daarvan doorschuiven naar de nieuwe raad die na de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart plaatsneemt. “Daarom kunnen wij met het huidige voorstel niet instemmen. Wij vinden niet dat het financiële plaatje opweegt tegen het effect dat we eigenlijk voor ogen hadden om meer participatie van burgers te bewerkstelligen. We gaan nu niet akkoord, maar wellicht kan het in een andere vorm terugkomen in de nieuwe raad.”

Online referenda en zelfsturing

AndersNu en Ton Hanssen gaven aan voorstander te zijn van meer burgerparticipatie. “Als een experiment echter niet werkt en te veel kost, moet je ermee stoppen. We willen wel dingen uitproberen, maar niet tegen heug en meug”, liet Marij Peeters van AndersNu weten. Ton Hanssen: “Ik grijp alles aan wat het vertrouwen van de burger in de politiek kan terugbrengen, maar de inspanning en kosten waren te hoog ten opzichte van de opbrengsten. Er zijn betere manieren om de burger te betrekken, zoals online referenda of de zelfsturing waar we in Peel en Maas al veel mee bezig zijn.”

Grootste voorstander van de Sociale Raad was PvdA/GroenLinks. “De Sociale Raad is veel meer dan alleen maar ja of nee stemmen of een zelfsturingsproject”, aldus fractievoorzitter Annigje Primowees. “Bij de Sociale Raad gaan mensen in dialoog om oplossingen te zoeken en praten over de toekomst en niet alleen voor of tegen stemmen. Zelfsturing gaat over een dorp, de Sociale Raad gaat over zaken als wonen en zorg. Dat overstijgt een dorpsniveau.”

Ook Lokaal Peel&Maas had graag gezien dat er een vervolg was gekomen voor het experiment. “We roepen allemaal dat we meer burgers willen betrekken bij de politiek en dan zetten we een experiment op en dan roepen we allemaal dat het te duur is. We moeten kiezen voor kwaliteit en het lef durven tonen om verlenging ”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie